دانلود پایان نامه حسابداری: رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سيمكو و تغییرپذیری بازده سهام

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- روش و ابزارگردآوري اطلاعات

اطلاعات مبانی نظری و تئوریک تحقیق، به صورت کتابخانه­ای و با استفاده از کتب و مقالات فارسی وانگلیسی جمع­آوری شده و بدليل قابل اتکاء بودن گزارش­های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، از اين گزارش ها به عنوان اصلی ترين منبع اطلاعاتی جهت انجام پژوهش استفاده شده است. که اين گزارش­ها شامل صورت های مالی اساسی شرکت های مورد آزمون است که از طريق سايت اينترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به نشانی www. Rdis. ir برای سالهای 1383 لغايت 1389 دريافت و همچنین برای گرد آوری اطلاعات بازده سهام از اطلاعات آرشيوي بورس اوراق بهادار استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Excel و همچنین نرم افزار آماری 16 SPSSاستفاده شده است.

3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه­

داده­ها به عنوان آگاهيهاي خام و پردازش نشده، ابتدايي ترين شناخت پژوهشگر پيرامون پاسخ هاي احتمالي هستند كه در رابطه با مسأله تحقيق مطرح شده اند لذا پژوهشگر پس از دستيابي به اين داده ها، با توجه به ماهيت آنها و ساختار و قالب فرضيه­ها، با اين سؤال روبرو مي­شود كه از چه طريقي اين داده­ها را طبقه­بندي، پردازش و در نهايت تحليل كند تا بتواند فرضيه­ها را كه حالت پاسخ­هاي احتمالي و موقتي براي مسأله تحقيق دارا هستند تعيين تكليف نمايد (خاكي، 1384، 160).

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون خطي چند متغيره استفاده ميشود. بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس همبستگی بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه آزمون رگرسیون خطي چند متغيره را برای بررسی رابطه بین کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام را انجام می دهیم. جهت آزمون فرضیه ها، کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی، طبق مدل زیر وارد معادله رگرسیون خطی چند متغیره می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقيق:

سئوال اصلی

سؤال اصلی تحقیق این است که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سيمكو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام  با فرمت ورد

Author: 92