دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره روش های تامین مالی و میزان سرمایه گذاری شرکت ها

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3)نتایج تحقیق

با عنایت به تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهار،فرضیات تحقیق از نظر آماری آزمون شدند و هر کدام از آنها از نظر رد یا قبول فرضیه ها از طریق روشهای مختلف آماری مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج هر کدام از آزمونها در مورد هریک از فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد.

بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی براینکه بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد و میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارائیهای ثابت رابطه معنی داری وجود دارد، تایید شده است. همچنین مشخص گردید که میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارائیهای ثابت در سالهای بعدازتغییر نرخ مالیات بردرآمد افزایش چشمگیری را نسبت به سالهای قبل از تغییر نرخ مذکور نشان می دهد.

فرضیه دوم تحقیق نیز مبنی براینکه بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد و نحوه تامین مالی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد،ردشده است.اما لازم به ذکر است که تامین مالی از طریق منابع داخلی در سالهای بعد از تغییرنرخ مالیات بردرآمد نسبت به سالهای قبل ازآن افزایش داشته است و تامین مالی از طریق منابع خارجی  در سالهای بعد از تغییرنرخ مالیات بردرآمد نسبت به سالهای قبل ازآن کاهش داشته است.

یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارئیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد.در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردید که میزان    سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت شرکتها بعد از تغییر نرخ مالیات بردرآمد به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت ومشخص شدکه همبستگی معنی داری بین تغییرات نرخ مالیات بردرآمدو میزان   سرمایه گذاری شرکتها وجود دارد.

در مورد فرضیه دوم نیز پس ازبررسی وآزمون مشخص شد که بین نحوه تامین مالی شرکتها و تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 تفاوت معنی داری وجود دارد،ولی نمی توان ادعا کرد که بین این دومتغیر همبستگی معنی داری وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال تحقیق:

در این تحقیق تلاش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده شود:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته است یا خیر؟

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *