دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره تصمیمات سرمایه گذاری و کیفیت پیش بینی سود

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- دیباچه

در فصل قبل تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش، نحوه­ی محاسبه آن­ها و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردید .

در اين فصل، اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني  1392-1388 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود و قابل ذکر است که اطلاعات سود هر سهم نیز از دوره زمانی1391-1385 از صورت­های مالی همان شرکت استخراج گردید و داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار 18Spss و 6Eviews مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته‌اند.

ابتداي اين فصل با آمار توصيفي و با محاسبه شاخص‌هاي مرکزي از جمله ميانگين، ميانه، شاخص‌هاي پراکندگی، انحراف معيار ،چولگي و کشيدگي ،آغاز و در ادامه نیز، در کلیه­ی فرضیه­ها(به جز فرضیه شماره (1) که متغير وابسته آن دو حالتی می­باشد) برای نرمال کردن، از آزمون كلموگروف- اسميرنف[1]  استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل فرضیه شماره (1) از رگرسیون لجستیک و برای سایر فرضیه ها نیز از تحليل پانلي[2]  کمک گرفته شده است. در اين مدل­ها وجود يا عدم وجود اثرات و همچنين ثابت يا تصادفي بودن اثرات در مدل­ها بررسي و در نهايت مناسب­ترين مدل انتخاب و برآورد شده است. همچنين در این فصل براساس مبانی گفته شده در فصل (3) فرضیه­هاي اين مدل‌ها از جمله نرمال بودن متغير وابسته، نداشتن خود همبستگي، وجود ارتباط خطي، همساني واريانس و نداشتن هم خطي بين متغيرهاي مستقل با آزمون­ها و نمودارهاي مناسب بررسي می­شوند که در صورت نقض هر كدام از پيش فرض­ها راهكار مناسبي جهت رفع مشكل ارائه خواهد شد. مبحث اعتبار مدل در بخش نهايي فصل جمع‌بندي گرديده است. مبناي استنباط از روي سطح معناداري[3] يا مقدار احتمال[4] بوده است بدين­گونه که هر گاه مقدار احتمال يا سطح معناداري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد اطمينان رد مي­شود.

[1] Kolmogorev-smirnov test

[2] Panel

[3] Significant Level

[4] P-value

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد بررسی قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به شرح زیر قابل بیان است:

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار رابطه معنی داری وجود دارد؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار رابطه معنا داری وجود دارد ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال رابطه معنا­داری وجود دارد؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *