دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره كارايي حسابرسي

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- پيشنهادات تحقيق

5-3-1- پيشنهادات مبتني بر آزمون فرضيات

كارايي يكي از عوامل مهم براي كسب توان رقابت و همچنين حفظ آن در بازار است.

حسابرسي و ارائه خدمات نيز از اين امر مستثني نبوده و نيست. در حرفه حسابرسي نيز هر كس بتواند بهترين خدمات را در كمترين زمان و با حداقل هزينه ارائه كند، مي‌تواند در بازار موفق‌تر باشد يا به عبارت ديگر هر كه بتواند در ارائه خدمات، كارايي بيشتري داشته باشد، توان رقابتي بالاتري خواهد داشت و مي‌تواند سهم خود را از بازار خدمات حرفه‌اي حفظ و حتي ارتقاء دهد.

همچنين شناخت ويژگي‌هاي يك حسابرسي نسبتاً ناكارا باعث ايجاد يك بينش مفيد از ويژگي‌هاي مؤثر بر كارايي حسابرسي صورتهاي مالي مي‌گردد.

اين شناخت‌ها و تحقيقات مي‌تواند راهگشايي براي مطالعات ديگري باشند كه در حقيقت براي رشد كارايي حسابرسي صورتهاي مالي حياتي و مهم است و آن مشخص كردن عواملي است كه كارايي حسابرسي را تحت تأثير قرار مي‌دهند. با شناخت اين عوامل حسابرسان مي‌توانند با انجام تغييراتي هر چند جزئي در مراحل كار با درخواست تغييراتي در محيط كار يا اطلاعات ارائه شده توسط صاحب كار يا شركت تحت حسابرسي روند انجام حسابرسي را تسريع بخشيد و كار را با هزينه‌هاي كمتري به انجام رسانند. با توجه به آزمون فرضيه‌هاي اين تحقيق مواردي همچون كسب شناخت و درك مناسب از محيط واحد مورد رسيدگي، شناخت از سيستم كنترل‌هاي داخلي، كاهش در هزينه اجراي حسابرسي، استفاده از خدمات كارشناسي، كاهش در زمان اجراي فرايند حسابرسي، كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي از جمله عواملي هستند كه در نهايت باعث افزايش كارايي حسابرسي صورتهاي مالي مي‌گردد. بنابراين از نتايج اين تحقيق چنين استنباط شد كه اين عوامل از نظر دو گروه جامعه آماري اثر معني‌داري بر كارايي حسابرسي صورتهاي مالي دارند كه اين عوامل مي‌توانند راهنماي خوبي براي حسابرسان، مؤسسات و شركت‌هاي حسابرسي باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق:

1) بررسي تأثير شناخت حسابرسان از محيط كار و فعاليت واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

2) بررسي تأثير شناخت و ميزان اتكاي حسابرسان بر سيستم كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

3) بررسي اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلي و خدمات كارشناسي بر كارايي حسابرسي

4) بررسي تأثير اعمال محدوديت زماني و كاهش هزينه اجراي حسابرسي بر كارايي حسابرسي

5) بررسي تأثير كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي بر كارايي حسابرسي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات با فرمت ورد

Author: 92