دانلود پایان نامه شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-5-2  حسابرسی درونی کامپیوتر

بسیاری از سیستم های حسابداری کامپیوتری عملیاتی را انجام می دهدکه برای آنها هیچگونه شواهد قابل رویتی در دسترس نیست.در صورتیکه ورود اطلاعات به صورت پیوسته صورت گیرد،ممکن است مستنداتی برای اطلاعات ورودی نگهداری نشود.ممکن است سیستم،ردّ(عطف) حسابرسی قابل رویتی از معاملات پردازش شده روی کامپیوتر ایجاد (تولید) نکند. ممکن است گزارش خروجی توسط سیستم ایجاد (تولید) نشود و یا گزارش های چاپی تنها حاوی سرجمع ها باشد و جزئیات پشتیبان آن ها به صورت پرونده های کامپیوتری نگهداری شود. در چنین      موقعیت هایی انجام آزمون ها به طور دستی برای حسابرس امکانپذیر نمی باشد و حسابرس باید از روش های حسابرسی به کمک کامپیوتر استفاده کند (فرقاندوست حقیقی، 1389،75-74 ) .

زمانی که حسابرس در یک محیط پیچیده رایانه ای قرار می گیرد، راهی به جز حسابرسی درونی رایانه ندارد (فرقاندوست حقیقی،56،1378)، برای این منظورحسابرس باید کنترل های کامپیوتری حسابداری هر یک از سیستمهای کاربردی کامپیوتری را جداگانه بررسی و آزمون نماید تا بتواند میزان اتکای خود را به آن کنترل ها تعیین کند. برای تعیین میزان اتکاء به کنترلهای داخلی و حصول اطمینان از پردازش صحیح و کامل اطلاعات اولیه توسط سیستمهای کاربردی،حسابرس از روشهای مختلفی استفاده میکند و آزمون های لازم را انجام می دهد.در این مرحله علاوه بر آزمون کنترل های عمومی برای آزمون کنترل های داخلی هر سیستم کاربردی ترکیبی از آزمون های ذیل توسط حسابرس می تواند صورت پذیرد(آریا، 1389، 262):

  • آزمون فایل های سیستم کاربردی
  • آزمون برنامه های سیستم کاربردی
  • آزمون های مجموعه فایل ها و برنامه ها
  • آزمون کنترل های عمومی، کاربردی و استفاده کننده

روش های مختلفی برای انجام آزمون های فوق وجود دارد که برخی از آنها عبارت است از:

  • پردازش اطلاعات آزمایشی[1]
  • پردازش اطلاعات واقعی

22 Test Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92