دانلود پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

2-4 سقوط قیمت سهام

موضوع تغييرات ناگهاني قيمت سهام، طي سال‌های اخير و به ويژه بعد از بحران مالي سال 2008، توجه بسياري از دانشگاهيان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب كرده است. اين تغييرات، به دو صورت سقوط و جهش قيمت سهام رخ می‌دهد. با توجه به اهميتي كه سرمایه‌گذاران براي بازده سهام خود قائل هستند، پدیده‌ی سقوط قيمت سهام كه منجر به كاهش شديد بازده می‌شود، در مقايسه با جهش بیش‌تر مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است (فروغی و میرزایی، 1391، 81).

تعريف سقوط قيمت سهام داراي سه ويژگي مشخص است:

  1. سقوط قيمت سهام، يك تغيير بسيار بزرگ و غيرمعمول در قيمت سهام است كه بدون وقوع يك حادثه‌ی مهم اقتصادي رخ می‌دهد.
  2. اين تغييرات بسيار بزرگ به صورت منفي هستند.
  3. سقوط قيمت سهام، يك پدیده‌ی واگيردار در سطح بازار است. بدين معني كه كاهش قيمت سهام تنها به يك سهام خاص منحصر نمی‌شود، بلكه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود.

هر يك از ویژگی‌های سه‌گانه فوق، در مجموعه اي از حقايق تجربي، مستدل و قوي ريشه دارد. در رابطه با ويژگي نخست، هانگ و استين (2003) بيان می‌کنند كه بسياري از تغييرات بزرگي که بعد از جنگ جهاني در شاخص (S & P500)  رخ داده است و به ويژه سقوط بازار در اكتبر 1987، به دليل افشاي اخبار مربوط به يك رويداد مهم و قابل توجه نبوده است. ويژگي دوم تعريف فوق، ناشي از يك عدم تقارن تجربي و قابل توجه در تغييرات بازده بازار است. بدين معني كه تغييرات بزرگ در قيمت بیش‌تر به صورت كاهش و کم‌تر به صورت افزايش بوده است. سومين ويژگي تعريف سقوط قيمت سهام، اين است كه سقوط، پديدهاي است كه تمام بازار را در بر می‌گیرد. بدين معني كه اين پديده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرايت می‌کند (همان منبع، 81).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.پ

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلي :

ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعي :

  • ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو تحقیق
  • ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو تحقیق

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام  با فرمت ورد

Author: 92