دانلود پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

2ـ2- مفهوم تقلب

وا‍‍ژه تقلب در مقالات و منابع علمي معاني مختلفي دارد و ليكن انچه در تمامي اين تعاريف مشترك و يكسان مي باشد. اين است كه تقلب نوعي سوء استفاده از منابع در جهت منافع شخصي به عمد و كاملا غير قانوني است.

 2ـ2ـ1 تقلب در مفهوم عام

تقلب در مفهوم عام عبارتند است : تحريف حقايق با اهميت توسط كسي  كه مي داند مطالبش حقيقت ندارد و يا ارائه حقايق با كمال بي توجهي نسبت به صحت آنها وبه قصد فريب ديگران و در تعريف كلي واژه تقلب عبارتند است سوء استفاده از سود يك سازمان بدون اينكه لزوما به عواقب قانوني آن منجر شود.و در تعريف ديگر تقلب به فرايندي اشاره دارد كه طي آن يك يا چند نفر عمدا و مخفيانه ديگران  را ازهر چيز با ارزشي به خاطر منافع شخصي خود محروم كنند.

 2ـ2-2 تعريف كلي و جامع تقلب:

اما در حسابداري و حسابرسي تعريف كلي و جامع در مورد تقلب چنين است: تقلب اصطلاحي عام و در برگيرنده همه تواني هاي متعددي است كه يك فرد قادر است با مهارت به كار گيرد تا مزايايي را با ارائه نادرست اطلاعات به ديگران بدست آورد . به عبارت ديگر تقلب اصطلاحي است كه براي توصيف فرايند فريب  دادن اعتماد و نيرنگ براي بدست آوردن نوعي منفعت از شخص يا اشخاص ديگر كه معمولا نفع مالي است بكار برده مي شود.تقلب با اشتباهات غير عمدي بسيار تفاوت دارد براي  اينكه تقلب رخ دهد. شخص متقلب بايد عمدا واز روي قصد براي به دست آوردن منفعت ديگران را اعمال كند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92