دانلود پایان نامه-مدل برنامه ريزي سرمايه گذاري به منظور تعيين پرتفوي بهينه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

نسبت تقسيم سود ( باواحد درصد ) :‌

فرمول (3-3) :

100*   نسبت تقسيم سود

DPS   : سود تقسيمي هر سهم ( ريال )

EPS   : درآمد هر سهم ( ريال )

هر چقدر ميزان سود تقسيمي بين سهامداران بيشتر باشد، از ديدگاه سرمايه گذار مطلوبيت بيشتري خواهد داشت.

 

4-16- ضریب نقدشوندگی:

از نرخ سهام شناور برای ارزیابی نقد شوندگی استفاده گردیده است هر اندازه که این نرخ بالاتر باشد،یعنی سرعت تبدیل سهام به وجه نقد بیشتر است.

 

5-16- درصد مالكيت : ( باواحد درصد)

نشان دهنده ميزان درصد مالكيت شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن درسهام هريك ازشركت هاي بورسي زيرمجموعه است. هر اندازه درصد مالكيت در شركت عضو پرتفوي بيشتر باشد ،به لحاظ ايجاد كنترل بيشتر ،مطلوبيت بيشتري را دارد.

 

6-16 اعتبارداده ها وقابليت اطمينان داده ها :

داده هاي مربوط به ميزان اهميت معيارها باتوجه به روش تركيبي مورد استفاده ازاعتبار و قابليت اطمينان بالايي برخورداراست. داده هاي ضرايب متغيرها يا درواقع ميزان هريك از معيارها دررابطه با شركت هاي بورسي برپايه مبناي نظري پژوهش ونرم افزارهاي مورد تأييد بورس ويا صورت مالي شرکت به دست آمده است وبدين ترتيب ازاعتباربالايي برخورداراست.

اعتبارمصاحبه انجام شده ازلحاظ پايايي به وسيله آزمون مجدد بعد از3 هفته تأييدگرديد.

ميزان نسبت سازگاري درداده هاي مربوط محاسبه گرديد وازآنجا که اين نسبت برابر1 است ، يعني بدست آمد. باتوجه به اينكه مقداربدست آمده از 1/0 كمتراست ثبات ماتريس مفروض پذيرفته مي شود. اين امرنشان دهنده سازگاري داده ها مي باشد.

7-16 روايي :

متن مصاحبه مورد تأييد صاحبنظران است. بنابراين آنچه كه موردنظراست اندازه گيري شده است.

 

8-16- جامعه آماري

    جامعه آماری در تحقيق حاضر کليه شرکتهای سرمايه گذاری عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران است .

 

9-16- نمونه آماري

باتوجه به اينكه شركت هاي سرمايه گذاري داراي محدوديت ها وشرايط يكسان نمي باشند وازآيين نامه خاصي پيروي نمي كنند و ترجیحات سرمایه گذار در انتخاب نوع و میزان سرمایه گذاری دخیل است ، تعيين يك مدل عمومي براي آنها مفهوم نمي يابد. بنابراين شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب  گردیده است .

 

10-16- اعتبار وقابليت اطمينان مدل:

نوع مدل براساس الگوريتم پيشنهادي انتخاب مدل مناسب برنامه ريزي آرماني تعيين گرديد.

 

11-16 مدل آرمانی سرمایه گذاری:

فرایند انجام کار در تحلیل سلسله مراتبی به شرح زیر است : (مهرگان،1383،166)

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-6-1) طراحي مدل برنامه ريزي سرمايه گذاري به منظور تعيين پرتفوي بهينه با لحاظ نمودن معيارهايي چون ريسك، بازده،نسبت تقسيم سود و ضريب نقد شوندگي، درصد مالكيت و… با توجه به رجحان هاي تصميم گيرندگان.

2-6-1) بررسي تركيب سرمايه گذاري انجام شده و تركيب سرمايه گذاري حاصل از حل مدل.

هدف علمي اين پژوهش بكارگيري AHP براي تعيين وزن اهداف و برنامه ريزي آرماني براي بهينه سازي سبد سهام است و اجراي نتايج حاصل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله اهداف كاربردي طرح مي باشد.

 پایان نامه بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران 

Author: 95

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *