دانلود پایان نامه -معیارهای اندازه گیری انسانی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار 

قسمتی از متن پایان نامه :

در ارتباط با فرضيه اول که رابطه بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری  شرکتها مورد بررسي قرار گرفته بود، نتایج تحقيق نشان مي دهد كه بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری رابطه معني دار معکوس وجود دارد، نتایج این تحقیق با تحقیق چالز والکر[1] (2001)، که رابطه مثبتی بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری دست یافته است مطابقت ندارد. البته متغیرهای هزینه در این تحقیق با تعداد کارکنان در مخرج کسر متغیر بهره وری رابطه مثبت دارد از این رو انتظار رابطه منفی نیز می رفت. همچنین این نتایج با تحقیقات دونگ و همکاران[2] (2011) نیز هماهنگ نیست. نکته مهم در نتایج آزمون این فرضیه میزان همبستگی هزینه حقوق کارکنان غیر مستقیم تولید است که رابطه ای قویتر از سایر گروه های کارکنان حتی کارکنان مستقیم تولید دارد.

در ارتباط با فرضيه دوم که بیانگر رابطه بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری شرکتها است، نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين ارزش سرمایه انسانی و سودآوری شرکتها رابطه معني داري يافت نشد.  در حالی که  دنا چالز والکر[3] (2001) به رابطه مثبتی بین ارزش سرمایه انسانی با سودآوری دست یافته است. به عبارت دیگر کارکنان در شرکت های بورس اوراق بهادار ایران در ایجاد سودآوری کوتاه مدت نقش نداشته اند. آزمون فرضیان فرعی نشان می دهد که تنها هزینه کارکنان مستقیم تولید در سطح 5% با سودآوری رابطه مستقیم دارد. این نتیجه با تحقیقات اسنل و دین [4] (1992) و  لاپاک و اسنل[5] ( 1999 ( نیز سازگار نیست. البته باید توجه داشت که در آن تحقیقات از متغیرهای غیر مالی سرمایه انسانی استفاده شده است.

در فرضیه سوم بین ارزش سرمایه انسانی و ارزش بازار شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بین ارزش سرمایه انسانی و ارزش بازار رابطه معنی دار و مثبت يافت شد. دنا چالز والکر[6] (2001) نیز رابطه مثبتی بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری یافته است. نتایج آزمون این فرضیه همه تحقیقات پیشین را تایید می کند(هوسلید[7]،1995؛ شرر[8]،1995،هاسون[9]،1997 و پنینگز و همکاران[10]،1998). این رابطه در سطح کارکنان مستقیم و غیر مستقیم تولید قوی تر بود. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد  در سطح همه متغیرهای تحقیق دارد. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که نیروی کار تولید یکی از مهم ترین عناصر خلق ارزش به خصوص در شرکت های دانش بنیان می باشد.

 

 

4-5 محدوديت هاي تحقيق

براي روشن شدن بيشتر عوامل موثر بر عملكرد ارزش سرمایه انسانی به شواهد بيشتري قبل از تعميم هرگونه نتايج لازم است علاوه براين آزمون تجربي فقط براي شرکتهای دانش بنیان و غیر بنیان در دوره 1388تا1384انجام شده است از اين رو نتايج حاصل از اين مطالعه را نمي توان به فراتر از اين گروه ويا به دوره مطالعه متفاوت تعميم داد.

 

 5-5 پيشنهادات تحقيق

1-5-5 پيشنهادات برخاسته از تحقيق

  • از آنجایی که در این تحقیق بین سود آوری و عملکرد سرمایه انسانی رابطه معنی داری یافت نشده است برای محاسبه سودآوری پیشنهاد می گردد از شاخصهای دیگری استفاده شود. ضمنا دلایل احتمالی رد فرضیه بررسی گردد.
  • با توجه به عدم تاثير نسبت سرمایه انسانی بر “ُسودآوری ” در روش تحقيق تابلویی به نظر مي­رسد بيشتر كارامدي شرکت ها از عملكرد بهتر كاركنان(سرمايه انساني) نیست ، بنابراین باید دلایل احتمالی سودآور بودن شرکت ها بررسی گردد.

 

2-5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي تحقيق

اندازه گيري سرمايه فكري در شرکت های دانش محور و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت

بررسی رابطه بين ارزش سرمایه انسانی و سایر شاخص های عملكرد مالي شركت ها

بررسی رابطه بين ارزش سرمایه انسانی و شاخص های عملكرد غیر مالي شركت ها

همچنین پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از سایر متغیرهای سرمایه انسانی استفاده گردد.

[1]-dana, Charles walker  ,2001

[2]– Doong et al,2011

[3]-dana, Charles walker  ,2001

[4] -Lepak & Snell,1999

[5] -Lepak & Snell,1999

[6]-dana, Charles walker  ,2001

[7] -Huselid,1995

[8]– Sherer,1995

[9] -Hansson,1997

[10] -Pennings et al,1998

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

چه رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری و سودآوری و ارزیابی سهام وجود دارد؟

 پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *