دانلود پایان نامه نحوه عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

3-6. داده­های ترکیبی[1]

همانطور که بیان شد، در این تحقیق به منظور بررسی مورد بحث از روش ترکیب داده­های سری زمانی-مقطعی و یا داده­های ترکیبی استفاده می­گردد. تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی، یکی از موضوعات کاربردی در اقتصادسنجی است. مدل­های اقتصادسنجی از نظر استفاده از داده­های آماری به سه بخش تقسیم می­شوند.­ در برخی از آن­ها برای برآورد مدل از اطلاعات سری زمانی استفاده می­شود. در داده‌های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می‌کنیم.

برخی دیگر بر اساس داده­های مقطعی برآورد می­شوند. در داده‌های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه‌ای در یک زمان یکسان جمع آوری می‌شود. روش سوم که در سال­های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته روش داده­های ترکیبی است. داده­های ترکیبی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان مشاهده می­شود. واضح است چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند، که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد. به عبارتی، داده‌های ترکیبی دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند. ترکیب سری­های زمانی و مقطعی محیطی بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش روش­های برآورد و نتایج نظری فراهم می­آورد. در بسیاری از موارد، محققان می­توانند از داده­های ترکیبی برای مواردی که نمی­توان فقط به صورت سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، استفاده می­کنند. استفاده از روش داده­های ترکیبی نسبت به روش­های مقطعی و سری­های زمانی دو مزیت عمده دارد: اول اینکه، به محقق این امکان را می­دهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد و مزیت دوم نیز، در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به کشورها (به عنوان واحدهای مقطعی) است که قابل مشاهده و اندازه­گیری نیستند، می­باشد(اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).

[1] Panel Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها با فرمت ورد

Author: 92