رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هاي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق

آن چه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی برمعناداري رابطه بين متغیرهای مستقل پژوهش با تغییرات سود آتی در ارزیابی عملکرد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1380تا 1385 وجود دارد، این است که تمامي متغیرهای مستقل اصلی  دارای رابطه خطی و مثبت با تغييرات سود آتی هستند و هريك بخشي از تغییرات سود آتی را در بازر سرمایه ایران پوشش می دهند ولی در بین متغیرها، متغیر مستقل سود هر سهم ، با تبیین بیش از 22 درصد از تغییرات سود آتی ، موثرترین متغیر می باشد یعنی ماتنها با داشتن همین یک متغییر می توانیم تغییراتی که در سود آتی شرکت ها رخ می دهد را تا 22 درصد(یک مقدار تقریبا مناسب و کارآمد) پیش بینی کنیم.  همچنین این متغیر  دارای  همبستگی بالاتری با تغییرات سودآتی شرکت ها، نسبت به دو متغیر اصلی دیگر یعنی سود تقسیمی و تغییرات سود هر سهم  می باشد بنابراین میزان سود هر سهم (به عنوان یک متغییر با وزن پیش بینی تقریبا مناسب)می تواند جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران ، مدیران مالی  و اعتبار دهندگان برای پیش بینی سود آتی در بازار سرمایه ایران بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

تحقيق حاضر با توجه به فرضيه علامت دهي سود تقسيمي با استفاده از يك رويكرد جديد به بررسي تاثير سه محرك قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ، ارزش بازار به دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته نيز پرداخته است.تا بدین نحو نتایج تحقیق جامع تر و کاربردی تر گردد.برای تحقق این امر  تاثیر هر یک از متغیرهای واردشده مورد نظر در دو سطح بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفته اند.

برازش های انجام شده ، نشان مي دهد در سطح پایین قابلیت پیش بینی جریان هاي نقدی میزان رابطه بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته بیشتر می باشد یا به عبارتی دیگر میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین و ضریب B  در سطح پایین قابلیت پیش بینی جریان هاي  نقدی، بین متغیرهای مستقل وتغييرات سود آتی بیشتراست ، نتایج این قسمت از رساله با تحقيقي که آقای چانگ و همکارانشان در سال 2006 در كشور آمریکا انجام دادند، تا حدود زيادي هم خوانی دارد . به این صورت آنان در بررسی که انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که:« شرکت هایی که از قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پایین برخوردار بودند نسبت به شرکت هایی که از قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالا برخوردار بودند همبستگی بیشتری بین تغییرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی این شرکت ها در بازار بورس آمریکا وجود داشت ». که دست یابی به این نتیجه مشابه در بازار ایران و آمریکا خود دلیلی بر پایایی و قابل اعتماد بودن روش های این تحقیق می تواند باشد.

تنها تفاوتی که در اینجا می توان از آن نسبت به سایر تحقیقات مشابه می توان نام برد این است که: در سطح بالاي ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق سهام ، متغیرهای مستقل رابطه مثبت  بیشتری با تغييرات سود آتی دارند که این عامل نیز خود متاثر از شرایط داخلی بازار بورس تهران  می باشد.

از طرفی نتایج نشان می دهد که در میان متغیرهای مستقل، متغیر تغییرات سود تقسیمی و قابليت پیش بینی جریان هاي نقدی کمترین رابطه را دارند و به بیان دیگر می توان با حذف این دو متغیر نیز به نتایج مطلوب رسید. همچنين با توجه به يافته هاي  آقای شاملو در سال 1389 ، « رابطه قویتری میان تغییرات سود عملیاتی و بازده دارایی ها با عملکرد آتی شرکت ها، در مقایسه با رابطه درصد سود تقسیمی با عملکرد آتی شرکت ها وجود دارد. » که بدست آمدن این نتیجه مشابه در هر دو تحقیق بیانگر این است که اعتبار و پایایی این تحقیق در حد قابل قبولی می باشد چرا که با انجام تحقیقات جدید باز هم می توان به نتایج مشابه دست یافت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

1) آيا بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟

1-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2) آيا بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟

1-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3) آيا بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟

1-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟

تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *