رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار – دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3- 1- اهمیت و ضرورت موضوع

صورتهاي مالي به عنوان يكي از مهمترين منابع اطلاعاتي سرمايه گذاران و تحليلگران مي باشد كه يك از اهداف آن ارائه طلاعات مفيد به سرمايه گذاران است .سرمايه گذاران با استفاده از اطلاعات منتشر شده در قالب صورتهاي مالي ، وضعيت فعلي واحد تجاري را تفسير نموده و از آن در پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري استفاده مي نمايد. اما با توجه به تاثير پذيري صورتهاي مالي از برآوردها و روش هاي مختلف حسابداري و با وجود تئوري نمايندگي كيفيت اطلاعات افشاء شده در اين قالب با ترديد همراه است . اين در حالي است كه عامل كليدي در تصميم گيري مناسب در اختيار داشتن اطلاعات مرتبط و قابل اتكا است . از اين رو به نظر مي رسد شناسايي مولفه هاي تاثير گذار در افزايش كيفيت صورتهاي مالي مهم باشد چرا كه از يك سو عدم اطمينان اطلاعاتي را كاهش داده و از سوي ديگر زمينه استقرار بازار كارا را فراهم مي آورد . محققان مختلف از جمله فلتام واوهلسون ( 1995 ) محافظه كاري را به عنوان يكي از رويه هاي حسابداري مي دانند كه از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي ،منجر به كاهش عدم اطمينان اطلاعاتي مي گردد و با افزايش كيفيت افشاء اطلاعات زمينه هاي توسعه و بهبود منابع اطلاعاتي را فراهم مي آورد .

4-1 – گزاره های تحقیق

(باشمن و پتروسكي-2006) با تمايز قائل شدن بين روند كند شناسايي خبرهاي خوب در مقابل روند سريع شناسايي خبرهاي بد ، به دنبال يافتن اين مهم بودند كه چه زماني و چگونه مي توان از يك مكانسيم خاص براي شناسايي خبرهاي خوب و بد استفاده نمود.آنها عدم تقارن اطلاعاتي و بازده غير عادي را ازجمله ویژگی های اساسی شرکت می دانستند كه بر انگيزه مديران و سرمايه گذاران در استفاده از حسابداري محافظه كارانه تاثير مي گذارد . بنابراين ممكن است تغييرات در بازده غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي پاسخي براي درجه محافظه كارانه شركت ها باشد.(بازده غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي علتي براي محافظه كاري است ) . از سوي ديگر ( جي و ورسون- 2007) در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتي نظر تحلیلی ارائه مي نمايند مبني بر اينكه خبر بد در صورت سود و زیان شناسايي مي شود در حالی که خبرهاي خوب از طریق کانال های دیگر مانند ياداشت هاي همراه صورتهای مالی و افشاء در كنفرانس مطبوعاتي صورت مي گيردو بدين ترتيب موجبات افشاء كامل اطلاعات را فراهم كرده و عدم اطمينان اطلاعات را كاهش و دقت سرمايه گذاران را در ارزيابي جريان نقدي آتي افزايش مي يابد . صورتهاي مالي ساير منابع اطلاعات را منظم مي نمايد( بال و شیویکومار -2005، واتز- 2006) . بنابراين ممكن است ميزان محافظه كاري پاسخي به  كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و در نتيجه بازده غير عادي باشد (محافظه كاري علتي براي تغيير عدم تقارن اطلاعاتي و بازده غير عادي است ) .از این روی طبق پيش بيني هاي فوق و با توجه به استدلال هاي موجود در بخش 2- 1 ، فرضيه هايي به شرح زير طرح گرديده است .در فرضيه هاي گروه اول رابطه بين متغيرهاي بازده غير عادي ، عدم تقارن اطلاعاتي و حسابداري محافظه كارانه مورد بررسي قرار مي گيرند و در فرضيه هاي گروه دوم رابطه علت و معلولي ميان بازده غير عادي ، عدم تقارن اطلاعاتي و حسابداري محافظه كارانه بررسی می شوند .

الف ) فرضيه هاي گروه اول :

فرضيه 1 :

بازده غير عادي با ميزان محافظه كاري ارتباط منفي دارد  .

فرضيه 1- 1 :

اعلام  به موقع خبرهاي بد با بازده غير عادي رابطه منفي دارد

فرضيه 1- 2 :

اعلام  به موقع خبرهاي خوب با بازده غير عادي رابطه مثبتي دارد .

فرضيه 2 :

بین محافظه كاري وعدم تقارن اطلاعاتي رابطه  منفي وجود  دارد.

فرضيه1- 2  :

اعلام  به موقع خبرهاي بد با عدم تقارن اطلاعاتي رابطه منفي  دارد

فرضيه2- 2  :

اعلام  به موقع خبرهاي خوب با عدم تقارن اطلاعاتي  رابطه مثبت دارد.

فرضيه 3 :

بين بازده غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معنا داري وجود دارد.

ب ) فرضيه هاي گروه دوم :

فرضيه 4 :

تغيير در بازده غير عادي موجب تغيير در ميزان محافظه كاري مي شود .

فرضيه 5 :

تغيير در ميزان محافظه كاري موجب تغيير دربازده غير عادي مي شود.

فرضيه 6 :

تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي موجب تغيير در ميزان محافظه كاري مي شود .

فرضيه 7 :

تغيير در ميزان محافظه كاري موجب تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي مي شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *