رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها 

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد. يكي از حائز اهميت ترين ریسکها، ریسک سود نقدي و تعهدي مي باشد كه اين ريسك ها مي تواند منجر به ورشكستگي واحد اقتصادي گردد اما از بين ريسك هاي تاثير گذار بر روي ريسك اجزاي سود مي توان ريسك اعتباري را نام برد كه اين ريسك مي تواند ريسك سود نقدي و تعهدي را تحت تاثير قرار دهد، بنابراین در این پژوهش به بررسي رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 10 بانك پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطي چندگانه (تلفيقي) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی بين ريسك اعتباري و ريسك سود تعهدي رابطه مثبت اما بين ريسك اعتباري و ريسك سود نقدي رابطه معناداري وجود ندارد.

کلمات کلیدی

ريسك سود تعهدي، ريسك اعتباري، ريسك سود نقدي

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

پرسش تحقیق

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زير به عنوان سؤالات اصلي این تحقيق هستيم:

1- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی چه رابطه ای وجود دارد؟

2- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی چه رابطه ای وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهدف علمی تحقیق

اولين كاربرد هر تحقيق جنبه نظري و توسعه رشته مورد تحقيق مي باشد كه زمينه لازم را براي توسعه تئوري هاي آن رشته و حركت به سمت سيستم هاي سازگارتر و كاراتر را مهيا مي سازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی        می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود.

1- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی

2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق

اولين كاربرد هر تحقيق جنبه نظري و توسعه رشته مورد تحقيق مي باشد كه زمينه لازم را براي توسعه تئوري هاي آن رشته و حركت به سمت سيستم هاي سازگارتر و كاراتر را مهيا مي سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع شود.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در بانک هایی که ریسک اعتباری هستند، حائز اهمیت است.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک هایی که دارای ریسک اعتباری هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.

پایان نامه رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها  با فرمت ورد

Author: 92