رابطه بین سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها -دانلود پايان نامه ارشد رشته حسابداري

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) اندازه گیری دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش

براي سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتي شرکت‌ها از مدلي استفاده می‌شود كه ونكاتش و چيانگ[1] (1986) براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام طراحي كرده اند. از اين مدل در تحقيق های متعددي استفاده شده است. در ايران نيز قائمي و وطن پرست(1384) و احمدپور و رساييان(1385) براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي از اين مدل بهره گرفته اند.

قيمتي كه بازارساز، اوراق بهادار را می‌خرد، قيمت پيشنهادي خريد[2] و قيمتي كه با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قيمت پيشنهادي فروش[3] ناميده می‌شود. اختلاف بين دو قيمت، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش[4] خواهد بود. اگر بيشتر از يك بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترين قيمت پيشنهادي خريد و پايين ترين قيمت فروش را شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلي جايي بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار قرار می‌گيرد. در يك بازار مالي سازمان يافته، نقش بازارسازان ايجاد جريان دو طرفه قيمت براي پيشنهاد خريد و پيشنهاد فروش در تمام شرايط می‌باشد.

اگر در بازاري به حد كافي براي اوراق بهادار، حجم خريد و فروش به قيمت تعادلي وجود داشته باشد می‌توانيم بگوييم كه اين بازار داراي وسعت كافي می‌باشد و به عبارت ديگر، روان است[5]. بازارهايي كه تعداد خريداران و فروشندگان در آن كم است به بازارهاي كم رمق[6] معروف می‌باشند. نقدينگي اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگي دارد. شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارسازها در يك بازار روان، كمتر از شكاف قيمت پيشنهادي در بازار كم رمق می‌باشد زيرا در بازارهاي روان، حجم معاملات بالاتر و ريسك آن نيز كمتر است.

بازاري داراي عمق[7] است كه قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارساز نزديك به قيمت تعادلي باشد كه تغييرات قيمت در چنين بازاري غالبا پيوسته می‌باشد. اما در بازار كم عمق[8] تغييرات قيمت به صورت جهشي و ناپيوسته می‌باشد. تغيير قيمت‌ها در بازارهاي عميق پايين تر از تغيير قيمت‌ها در بازارهاي كم عمق می‌باشد. بنابراين ريسك بازارسازها در بازارهاي عميق كمتر از بازارهاي كم عمق است. اگر بازار عميق باشد اوراق بهادار نيز داراي قابليت برگشت[9] زياد خواهد بود.

[1] Venkatesh and Chiang

[2] Bid Pprice

[3]Ask Price

[4]Bid- Ask Price

[5] Breadth

[6] Thin

[7] Depth

[8] Shallow

[9] Reversibility

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف تحقیق

هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات تحقیق

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟

1-6-2) سوالات فرعي

سوال فرعي اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟

سوال فرعي دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟

پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی  با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *