رابطه بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس – دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-5- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی

بعضي از سرمايه‌گذاران شامل افراد درون سازماني مانند مديران، تحلیل‌گران آنها و موسسه‌هایی كه از اين افراد اطلاعات دريافت مي‌كنند به اخبار محرمانه دسترسي دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بيشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت‌های پيشنهادي خريد و فروش سهام بين سرمايه‌گذاران افزايش می یابد و در نتيجه بازده سرمايه‌گذاراني كه به اين گونه اطلاعات دسترسي ندارند، كاهش می‌یابد. اين قضيه با نتايج تحقيقات تجربي زيادي هماهنگ است. قائمي و وطن پرست ضمن اشاره به سابقة مفصل موضوع در سطح دنيا، نشان داده‌اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله گران، دامنه‌ي قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را وسيعتر ميكند. اما قضية تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ريشه در جريان عرضه و تقاضاي غيرعادي دارد. عرضه و تقاضاي غيرعادي در نتیجه‌ی وجود اطلاعات محرمانه به وجود مي‌آيد؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زياد می‌شود و قيمت پيشنهادي فروش نيز كاهش می‌یابد. بر عكس، هنگام وجود اخبار محرمانه‌ی خوب، تقاضا زياد مي‌شود و قيمت پيشنهادي خريد نيز افزايش می‌یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومي موجود توسط بازارسازها در قيمت سهام منعکس مي‌شود. يعني بازارسازها در هنگام دريافت اطلاعات، قيمت را به سطحي مناسب هدايت مي‌كنند و در نتيجه خريد و فروش غيرعادي هم صورت نمي‌گيرد.

براي تبيين رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري، لازم است ريشة عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مورد كند وكاو بيشتري قرار گير د. منشأ بخش عمده اي از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمايه گذار ي و رشد شركت‌ها است و بخشی  از آن نيز ريشه در رو ش‌هاي جمع آوري وگزارش اطلاعات توسط مدیریت  دارد. عدم تقارن اطلاعاتي ناشي ازفرصتهای  رشد  و سرمایه گذاري به مديريت امكان بيشتري براي دستكاري صور ت هاي مالي می دهد تا بتواند به وسيله مبادلات خودي و همچنين افزودن بر مزاياي جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنين تلا شهايي هزينه برند؛ چرا؟

چون فعالیت‌های  مديريت را از بيشينه سازي ارزش شركت منحر ف می کند و باعث ايجادهزینه‌های  نمايندگي ميشود.

بازارهاي اوراق بهادار به دقت هزینه‌های  نمايندگي و كاهش قیمت  سهام را زير نظر دارند. لافوند و واتز اذعا ن می كنند كه كاهش قيمت سهام در سهامداران و مديران اين انگيزه را ايجا دمی كند كه عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از آن را كاهش دهند. بدين منظور به گزارشگري محافظه كارانه روي مي آورند.بنا به اذعان لافوند و وات،حسابداريِ محافظه كارانه به وسیله ی دو سا ز و كار بالقوه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران را از بين می برد:  نخست، حسابداري محافظه كارانه می‌تواند بهترين خلاصه‌ی ممكن از اطلاعات قطعي به غير از قيمت سهام را درباره ی عملكرد جاري شرکت‌ها براي سرمايه گذاران فراهم ساز د. با در نظرگرفتن انگيز ه ی مديريت براي بیش نمايي سود، احتمالا سودهاي تاييدپذير تنها اطلاعات قطعي قابل عرضه دربارهي سودهااست. از سوي ديگر، معمولا مديران نسبت به گزارش زيا نها بی میل هستند. وجود استانداردهايي مبني بر الزام به تاييدپذيريِ كمتر براي شناسايي زيانها، می  تواند موجب شود اطلاعاتي را كه مديران تمايلي به افشاي آن ندارند، افشا شود. از اینرو،نتيجه‌ي خالص حسابداري محافظه كارانه عبارت است از فراهم ساختن اطلاعات بيشترنسبت به  وضعیتی كه در آن استانداردهاي حسابداري ، تاييدپذيري مشابهي را براي شناخت درآمدها و هزینه‌های لازم مي داند.

دو ديگر اینکه  اطلاعات قطعي، معياري را فراهم میکند كه با استفاده از آن حتی مي توان از منابع غيرقطعي هم  اطلاعات معتبری  را درباره ی  سودهاي تاييدناپذير كسب كرد. به همين دليل صورتهاي مالي، ساير منابع اطلاعات را هم به نظم درمی آورد.

شناسايي جريا نهاي نقدي و خالص داراییهای  تأييدپذير، شواهد معتبري را دربار هي نتايج سرمايه گذار يها و فرصتهای  رشد پيشين فراهم می کند.این  شواهد به عنوان معياري براي ارزيابي منابع اطلاعات غير قطعي به كار می رود. بدين ترتيب سرمايه گذاران مي توانند پیشینه‌های متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعي كه سرانجام درصورتهاي مالي شرکت ‌ها گزارش ميشود، مقايسه نمایند. اين امر آنها را قادر می سازد كه قابليت اعتماد منابع رقيب را ارزيابي نمايند.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان  پيشبيني كرد كه:

1-هر چه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران بيشتر باشد در تهية صورتهاي مالي شرکتها، محافظه كار ي بيشتري اعمال می‌شود.

2- تغيير عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران منجر به تغيير ميزان محافظه كاري می‌شود(رضا زاده،1387)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

  • رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه است؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه است؟
  • رابطه بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات چگونه است؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *