رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

حرکت بنگاه های اقتصادی به سمت بازارهای سهام عمومی جهت کاهش هزینه های تامین مالی، در کنار رشد تعداد شرکت های مشمول واگذاری در جریان خصوصی سازی، انجام مطالعات بیشتر در ارتباط با عوامل موثر بر این حوزه و قیمت گذاری سهام این شرکت ها را مورد توجه قرار داده است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه   محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین، تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه بر رابطه فوق،       می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده اند، نشان می دهدکه رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام  عرضه های عمومی اولیه معنادار و معکوس می باشد. از طرف دیگر، رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی     کوتاه مدت در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی، قوی تر است.

نتایج تحقیق همچنین حکایت از این دارد که سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه، بطور متوسط ۰۷/۲۶ درصد بازده اولیه عادی و ۶۱/۱۹ درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند؛ که مطابق مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها، قیمت گذاری کمتر از واقع این سهام در بورس اوراق بهادار تهران را تایید می کند. بررسی سایر عوامل احتمالی موثر نشان می دهد که رابطه بین بازده غیرعادی کوتاه مدت این سهام با اندازه شرکت، ROA و حجم عرضه های اولیه معنادار و معکوس و با اهرم مالی شرکت بعنوان متغیرهای کنترلی معنادار و مستقیم است.

واژگان کلیدی: محافظه کاری[۱]، عدم تقارن اطلاعاتی[۲]، عرضه عمومی اولیه[۳] ، قیمت گذاری کمتر از واقع[۴]، بازده اولیه غیرعادی[۵]

[۱]– Conservatism

[۲]– Asymmetry Information

[۳]– Initial Public Offering

[۴]– Underpricing

[۵]– Market Adjusted Abnormal Return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش تحقیق:

تحقیق جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال است که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس وجود دارد یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد