سنجش ارتباط بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری -پايان نامه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش سرمايه انسانی:

فيتز-انز (1994) روش هوش سرمايه انساني را بدين نحو تدوین کرد كه مجموعه اي از شاخص هاي سرمايه انساني جمع آوري شده را از طريق پايگاه داده، الگو برداري نمود. بنا به عقيده فيتز-انز، در زماني كه هزينه نيروي انساني بالغ بر 40 درصد از هزينه سازمانها را شامل مي شود، اندازه گيري سرمايه انساني امري ضروري است .او مدعي است كه وظایف بخش منابع انساني در سازمان بايد فراتر از مواردي نظير جذب، آموزش و جبران خدمات باشد. منبع انساني بايد به عنوان شريك راهبردی در موضوعات اساسي و زيربنایي مشاركت نمايد. در زماني كه دانش به عنصر جدي در موفقيت اقتصادي تبديل شده است، اندازه گيري و مديريت دارایي هاي فكري، وظيفه بحراني كسب و كار مي باشد (فیت­انز[1]، 1994).

3) هدايت كننده اسكانديا:

اسكانديا، شركت خدمات مالي سوئدي است كه به دليل جلودار بودن در امر اندازه گيري دانش خود به خوبي برجسته شده است. اسكانديا براي اولين بار در سال 1985 بصورت داخلي گزارش سرمايه فكري خود را تدوین کرد و در سال 1994 به عنوان اولين شركت بزرگ، گزارش سرمايه فكري خود به پيوست گزارش مالي سنتي به سهامداران عرضه كرد. اسكانديا به طور وسيعي ابزارها و روش هاي مختلف اندازه گيري سرمايه فكري را تجربه كرد و سرانجام ابزار اندازه گيري خاص خود را با عنوان هدايت كننده اسكانديا به همراه مدل ايجاد ارزش مربوطه ارائه نمود (ون کروگ و همکاران[2]، 1999). ادوینسون اساسا سرمایه های فکری را به عنوان ارزش های نامشهودی تلقی می کند که می تواند منشا شکاف و اختلاف میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها و سازمان ها باشد. بر همین اساس معادله زیر را برای تعیین ارزش بازاری شرکت پيشنهاد نموده است :

سرمایه های فکری + ارزش دفتری = ارزش بازاری

سرمایه های ساختاری + سرمایه های انسانی = سرمایه فکری

هدايت كننده ابزاري برای ارزيابي دارایي هاي غیر قابل رویت سازمان است كه همانند سيستم گزارشدهي مديريت، به مديران در به تصوير كشيدن و توسعه شاخص هایي کمک می کند كه دارایي هاي غير قابل رویت را بازگو مي­كنند و آنان را در جهت آينده راهنمایي مي­كند (مالون[3]، 1997). هر واحد سازماني نياز دارد تا شاخص هایي از سرمايه فكري را  ایجاد نماید كه براي توسعه آتي سازمان بحراني است. ادوينسون به عنوان معمار مباحث ابتكاري فوق در شركت اسكانديا، مدل جامع و پوياي گزارشگری سرمايه فكري را با عنوان هدايت كننده در پنج حوزه مالي، مشتري، فرآيندها، بازسازي و توسعه، و انسانی تدوین کرد. بر اساس مدل اسكانديا، با ترکیب عوامل پنهان سرمايه انساني و ساختاري، سرمايه فكري تشكيل مي شود (ادوینسون و مالون، 1997).

4) شاخص سرمایه فکری:

این روش در تلاش است تا شاخص های پراکنده را در مجموعه ای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغیرات در ارزش بازار شرکت ها همبستگی ایجاد نماید.این معیار جنبه های مختلفی را در بر می گیرد.

مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه می نماید،بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز می باشد، توان احتساب عملکرد دوره های قبلی را داشته و نگرشی واحد ، کلی و جامع از شرکت ارائه می نماید.

[1] Fitz-enz

[2] Von Krough et al

[3] Malone

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر است:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی است تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش استفاده کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد استفاده مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی   با فرمت ورد

Author: 92