منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی، توسعه پاید، توسعه پایدار شهری

پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار(ع) ، و موضوعات دیگر که گهگاه بدون برنامه ریزی و تعیین وقت معین تشکیل می شود .
هدفگذاری : تعریف و تبیین اهداف مجموعه در حوزه های مختلف عملکردی ، می تواند باعث برانگیختن اعضا در نیل به آنها شود . چنانچه اهداف ، هم منطقی و هم جاه طلبانه باشد ، می تواند تأثیر مثبتی بر حرکت مجموعه داشته باشد .
دستورالعمل های فرهنگی : به منظور ایجاد چارچوب هایی برای فعالیت صادر می شود . دستورالعمل های فرهنگی ، فراامنیتی است که به منظورجلوگیری از عبور سازمان از چارچوب های هنجاری تعریف شده و هدایتی توأم با حکمروائی را فراهم می آورد .
تقویت مثبت یا تشویق و قدردانی : قدردانی از رفتارهای مطلوب و دادن بازخورد مثبت به این گونه رفتارها ، منجر به تقویت رفتار و استمرار آن می شود .
ایجاد چارچوب ها و فرآیند ها در موضوع نیازمند تحول : ممکن است ایجاد برخی فرآیند ها و چارچوب ها باعث تسهیل امور و دگرگون کردن برخی از ابعاد مجموعه سازمان های ایمان محور شود . برای مثال برای تحول علمی مجموعه می توان فرآیند هایی طراحی کرد که از آن طریق ، دانشجویان پایان نامه های خود را بر پایه نیازهای پژوهشی مجوعه قرار دهند . در سایر امور نیز می توان با طراحی فرآیندهایی از این دست و با در نظر گرفتن مسایل انگیزشی دانشجویان ، به ایجاد تغییر و تحول پرداخت .
تغییر ساختار : گاهی اوقات تغییر یا اصلاح ساختار می تواند زمینه ساز تحول در سازمان شود . برای مثال چنانچه در یک سازمان ایمان محور ، تحول بعد ایمانی افراد مد نظر باشد ، می تواند با ایجاد واحدی مجزا به عنوان متصدی امور ایمانی ، به تقویت عامل ایمان بپردازد .
تبیین ارتباطات مؤثر : اینکه از طریق چه نوع ارتباطاتی و چگونه می توان بیشترین اطلاعات را با کمترین موانع در طول و عرض سازمان منتقل کرد ، به توانایی مجموعه در تبیین ارتباطات مؤثر مربوط می شود که نیاز است نحوه ارتباط مؤثر در آن به خوبی تعریف شود .
با توجه پیشنهادات فوق ، چه در زمینه سازمان های ایمان محور و چه در زمینه سازمان های مردم نهاد باعث رسیدن به یک مدیریت قوی شهری- محله ای و به تبع آن توسعه پایدار شهری – محله ای خواهیم بود .
فهرست منابع فارسی و عربی :
ابرکرامبی، نیکلاس، هیل، استفان، ترنر، برلیان‌اس، ۱۳۶۷، فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، انتشارات چاپبخش.
ابطحی، سیدحسین، عباسی، سعید، ۱۳۸۶؛ توانمندسازی کارکنان، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش وزارت نیرو.
ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ۱۳۸۰، الاعتقادات، ترجمه فارسی باحواشی شیخ مفید، ترجمه سیدمحمد الحسنی قلعه کهنه ما بن جا، بی‌تا.
ابن تیمیه، ۱۹۷۱، درء تعارض العقل و النقل، جمهوریه العربیه المتحده، دارالکتب.
استرآبادی، ملامحمدامین، ۱۳۲۱، الفوائد المدینه، تهران، میرزا محسن کتابفروش.
افتخاری مقدم، مفیدی شمیرانی، علی، سیدمجید، ۱۳۸۸، توسعه پایدار شهری، دیدگاهها و اصول اجرای آن در کشورهای درحال توسعه، فصلنامه بین‌المللی پژوهشی ساخت شهر، سال ششم، شماره ۱۲، صص ۲۵-۱۵.
اقتداری، محمد؛ سال ۱۳۸۴، سازمان و مدیریت، چاپ سی و هفتم، انتشارات مولوی، خلاصه‌کننده: وحید میانجی (www.parsmodir.com)
اکبری، رضا، ۱۳۸۴، ایمان گروی: نظریاتی کرکگور، ویتگنشتاین و پلانتینگا، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
العریری، محمودحسین، احکام المساجد فی‌الاسلام، عمان: دارعمار، ۱۴۳۰ق. ۲۰۰۹م.
اوفه، کلاوس، ۱۳۸۴، چگونه می‌توان به شهروندان اعتماد داشت، سرمایه اجتماعی، اعتماد دموکراسی، ترجمه کیان تاجبخش، تهران، نشر شیرازه.
ایمان محمدتقی، مرادی گل‌مراد، حسینی رودباری سکینه، ۱۳۸۷، بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان غیربومی دانشگاه های تهران و شیراز، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۳۱ و ۳۰، صص ۱۶۹-۱۴۳.
برک‌پور، ناصر، ۱۳۸۵، گذر از حکومت شهری به حاکمیت شهری، پایان‌نامه دوره دکتری دانشگاه تهران، ص ۱۴۵.
بوردیو، پیر، ۱۳۸۴، شکل‌های سرمایه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویایی، تهران، انتشارات شیرازه.
بیات‌زاده، بیدادی، رحمانی، مهری، سعید، امیر، ۱۳۹۰، مفاهیم و دیدگاههای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر مصدر). مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری پایدار، ۷ اسفند، ۱۳۹۰ ص ۲.
بیات‌زاده، مهری، بیدادی، امیر، رحمانی، سعید؛ مفاهیم و دیدگاههای توسعه پایدار شهری، ۱۳۹۰، مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری پایدار، مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان، صص ۹-۱.
پاتنام، رابرت، “جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی”، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، ۱۳۸۴.
پلبی مسعود، موسوی سیدحسین، ۱۳۸۷ بررسی جامعه‌شناسی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان، جامعه‌شناسی ایران شماره ۱ و ۲، ص ۳۴.
پورجوادی، نصرالله، ۱۳۸۵، ایمان‌گرایی (فیدئیسم)، معارف ۱۹۱، ۱۳۰-۱۰۸.
پیترلاکس، ۱۹۹۴، ترجمه جهانی قدرت نما، “مدیریت منابع آب و توسعه پایدار”، مجله آب و توسعه، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۴، ص ۹.
تاجبخش، کیان، ۱۳۸۴، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پریان، تهران: شیرازه.
توسلی، غلامعباس، ۱۳۷۱، طرح آسیب‌ها و انحرافات و رابطه آن با مشارکت اجتماعی، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، صص ۲۵-۱۳.
توسلی، غلامعباس، ۱۳۸۴، “سرمایه اجتماعی، ثروت نامرئی” نشریه حیات نو اقتصادی، تهران.
توکویل، الکسی دو، ۱۳۴۷، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
جستارهای شهر، ۱۳۸۶، میزگرد حکمروایی شهری، مبانی نظری و ضرورت شکل‌گیری آن در ایران، شماره نوزدهم و بیستم، صص ۱۶-۸.
حاجی‌پور، خلیل، ۱۳۸۵؛ برنامه‌ریزی محله مبنا، رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۶، ص ۶.
خانجانی، علی‌اکبر، ۱۳۷۷، پدیده‌شناسی و تجلیات ایمان، مؤلف: پل تیلیخ، کمبریج، نشر سایت www.pdffactory.com، صص ۵۴-۱.
خبرگزاری آریا، ۱۳۸۷، ۱۳ آذر.

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *