پايان نامه ارشد حسابداری:ارائه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش تحقیق

1-8-1 کلیات روش تحقیق

این تحقیق از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از آنجا که محقق بدون دخالت در شرایط طبیعی متغیرها تنها اقدام به بررسی وضعیت متغیرها در حالت طبیعی خود و رابطه متغیرها با یکدیگر می‏پردازد، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی به شمار می‏رود. با توجه به عدم امکان کنترل کامل متغیرها و تغییر در مقادیر متغیر مستقل به منظور مشاهده اثرات این تغییر در متغیر وابسته، طرح تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است.

1-8-2 قلمروز مکانی تحقیق

قلمرو مکاني تحقيق سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي‏باشد

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زماني تحقيق از سال 1380 تا سال 1391 به مدت 12 سال می‏باشد.

1-8-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری ین تحقیق، کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391-1380 می‏باشد.

کلیه شرکت‏های موجود در جامعه آماری که حائز معیارهای زیر باشند در نمونه تحقیق انتخاب خواهند شد. به این ترتیب روش نمونه‏گیری تحقیق حذفی سیستماتیک است.

  1. دوره مالي شرکت‌های نمونه مورد نظر منتهي به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت‌های مورد نمونه سال مالی خود را طی دوره تحقیق تغییر نداده باشند.
  3. اطلاعات شرکت‌های موجود در نمونه در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
  4. فعالیت شرکت از نوع تولیدی باشد.

1-9 متغیرهای تحقیق

1-9-1 متغیرهای وابسته

  • مدیریت سود واقعی از طریق هزینه‏های تولیدی (REAL1)

اگر هزینه‏های واقعی تولید بزرگتر از سطح عادی محاسبه شده از معادله (1-1) باشد برابر است با یک، در غیر این صورت برابر صفر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

هدف کلی این تحقیق بررسی مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏است. به صورت خاص، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر است:

  1. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏هاي اصلي تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده در بیان مسئله، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

  1. چه رابطه‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

چه رابطه‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی  با فرمت ورد

Author: 92