پايان نامه ارشد حسابداری:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت ها

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– قلمرو تحقيق

1-6-1- دوره زماني انجام تحقيق

دوره زمانی تحقیق بازه زمانی 1386 تا 1390 را در بر می­گیرد.

1-6-2- مکان انجام تحقيق:

شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-6-3- قلمرو موضوعي تحقيق  

تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

1-7- متغيرهاي تحقيق و شاخص­هاي اندازه­گيري آن­ها

1-7-1- متغير وابسته

آشفتگی مالی (FD)

یکی از پژوهش­هایی که جهت ایجاد مدلی برای پیش­بینی ورشکستگی انجام شد، مطالعات بیور[1] بود. وی برای پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها از نسبت­های مالی استفاده نمود. این مدل در 78% موارد پیش­بینی درستی در 5 سال قبل از آشفتگی مالی ارائه می­نماید. آلتمن در ادامه به تکمیل مطالعات بیور پرداخت و مدل خود را تحت عنوان مدل امتیاز Z نام­گذاری نمود. آلتمن[2]، در ادامه مطالعات به تهیه مدل تکمیلی پرداخت و مدل جدیدی را تحت عنوان  در سال 1983 ارائه نمود. وی با انتخاب 22 نسبت مالي كه از نظر او بهترين پيش­بيني كننده­ها براي آشفتگی مالی بودند؛ پنج نسبت را انتخاب نمود. دقت مدل آلتمن برای یک سال قبل از ورشکستگی حدود 83% به دست آمد. مدل آلتمن به شرح زیر می­باشد:

که در این مدل:

  • شاخص کل ( )
  • نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی­ها ( )
  • نسبت سود انباشته به کل دارایی­ها ( )
  • نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی­ها ( )
  • نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ( )
  • نسبت فروش به کل دارایی­ها ( )

 

اگر 1.2 Z'<ورشکستگی کامل، اگر 2.9 Z'<>1.2 مابین ورشکستگی و غیرورشکستگی و اگر 2.9Z’>  واحد تجاری در سلامت کامل به سر می­برد. کلیه اعداد مطابق با مدل آلتمن است و قابل تغییر و تصرف نمی­باشند.

[1] Beaver

[2] Altman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی، بررسی رابطه سرمایه­های فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

اهداف فرعی

1- بررسی رابطه سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- بررسی رابطه سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3- بررسی رابطه سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- پرسش­ها و فرضيه­های تحقیق

1-5-1- پرسش­های تحقيق

1-5-1-1- پرسش اصلی تحقیق

آیا رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-5-1-2- پرسش­های فرعی تحقیق

1- آیا رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

2- آیا رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

3- آیا رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

Author: 92