پايان نامه بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1384). جامعه آماری این تحقیق با توجه به قلمرو زمانی تحقیق، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ویژگی‌های زیر است:

1) دوره مالي شرکت‌های نمونه مورد نظر منتهي به 29 اسفند ماه هر سال باشد.

2) شرکت‌های مورد نمونه سال مالی خود را طی دوره تحقیق تغییر نداده باشند.

3) اطلاعات شرکت‌های موجود در نمونه در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.

4) فعالیت شرکت از نوع تولیدی باشد.

با توجه به معیارهای پیش گفته و محدودیت‌های موجود از 445 شرکت موجود در جامعه آماری اولیه، 243 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. نحوه انتخاب نمونه و توزیع فراوانی شرکت‏های نمونه در بین صنایع مختلف به ترتیب در نگاره‏های (3-1) و (3-2) نمایش داده شده‏اند.

بیشترین تعداد حذف شرکت‏ها به دلیل غیر تولیدی بودن و همچنین متفاوت بودن پایان سال مالی آنها از انتهای اسفند ماه هر سال بوده‏است. همچنین بیشترین فراوانی شرکت‏ها از لحاظ صنعت فعالیت مربوط به صنایع کانی و معدنی و صنایع شیمیایی بوده‏است. کمترین تعداد شرکت در یک صنعت نیز مربوط به سایر صنایع بوده‏است. همان‏گونه که بیان شد، برآورد مدل‏های (3-4) و (3-5) به صورت مقطعی و در سطح صنعت با حداقل ده شرکت صورت می‏گیرد. فراوانی شرکت‏ها در طبقه‏بندی صنایع در این تحقیق نشان می‏دهد، از لحاظ صنایع دارای مشاهدات کافی برای برآورد مدل‏ها است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

هدف کلی این تحقیق بررسی مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏است. به صورت خاص، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر است:

  1. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏هاي اصلي تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده در بیان مسئله، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

  1. چه رابطه‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

چه رابطه‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی  با فرمت ورد

Author: 92