پايان نامه حسابداری:رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

این تحقیق به بررسی رابطه بین ترازنامه متورم با مدیریت سود واقعی افزایشی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود می‏پردازد. در فصول پیش ضمن بیان مبانی نظری تحقیق، فرضیه‏ها و روش آزمون فرضیه‏ها تشریح گردید. در این فصل نتایج حاصل از داده‏های گردآوری شده و همچنین نتایج حاصل از بکارگیری روش‏های بکار رفته جهت آزمون فرضیه ها ارائه می‏شود.

نتایج تحقیق که در این فصل ارائه می شود در قالب دو بخش عمده آماره‏های توصیفی متغیرهای تحقیق و همچنین نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق ارائه می‏شود. در بخش آماره‏های توصیفی تحقیق، پارامترهای مربوط به گرایش به مرکز و همچنین، پراکندگی مقادیر متغیرها در کانون توجه قرار دارد. همچنین روابط همبستگی بین متغیرهای تحقیق نیز تشریح خواهند شد.

4-2 آماره‏های توصیفی

در این بخش آماره‏های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ارائه می‏شود. نگاره (4-1) آماره‏های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان می‏دهد. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که تقریباً 44درصد اعضای نمونه (معادل 987 مشاهده از میان 2233شرکت-سال)، پیش‏بینی‏های سود خود را مدیریت کاهشی کرده‏اند. میانگین 465/0 برای متغیر REAL1 به این معنی است حدود 47 درصد مشاهدات موجود در نمونه تحقیق از طریق کاهش بهای تمام‏شده کالای فروش‏رفته، سود خود را افزایش داده‏اند. همچنین حدود 57 درصد مشاهدات نمونه (573/0=REAL2) از طریق کاهش هزینه‏های اختیاری، مانند هزینه تبلیغات و توزیع فروش، مدیریت سود افزایشی داشته‏اند.

به طور متوسط، خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت، بیش از سه برابر درآمد فروش شرکت بوده است (339/3=BBS). لازم به یادآوری است که این متغیر نشان دهنده میزان متورم بودن ترازنامه است. هرچه مقدار این آماره بزرگتر باشد به این معنی خواهد بود که شرکت در دوره‏های گذشته از اقلام تعهدی بیشتری استفاده کرده است و در آینده برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود با محدودیت‏های بیشتری مواجه است.

حدود 51 درصد سهام شرکت‏ها در اختیار سهامداران نهادی شرکت بوده‏است. با توجه به میانگین 28 درصدی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت‏ها، می‏توان انتظار داشت که در نمونه مورد بررسی فرصت رشد زیاد است. حدود 16 درصد مشاهدات نمونه در طی سنوات قبل زیان گزارش کرده‏اند. همچنین مقدار به دست آمده برای متغیر سهم بازار محصول نشان می‏دهد که وضعیت تمرکز در بازار محصول حاکم است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

هدف کلی این تحقیق بررسی مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏است. به صورت خاص، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر است:

  1. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏هاي اصلي تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده در بیان مسئله، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

  1. چه رابطه‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

چه رابطه‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی  با فرمت ورد

Author: 92