پایان نامه حسابداری:نسبت مالکیت بلوکی بر بیش اعتمادی مدیران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱    قلمرو مکانی پژوهش

  • قلمرو مکانی پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۱-۲    قلمرو زمانی پژوهش

  • در پژوهش حاضر از اطلاعات سال‌های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۲ شرکت‌ها استفاده شده است.

۱-۱-۳    قلمرو موضوعی پژوهش

  • ساختار سرمایه و بیش و کم اعتمادی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

۱-۲         ابزار گرد‌آوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات با توجه به تاریخی ( پس رویدادی) بودن داده های مورد نیاز آزمون فرضیه‌ها به روش کتابخانه‌ای صورت می گیرد. اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش ازکتب و مقالات لاتین و فارسی جمع آوری شده و اطلاعات لازم جهت  آزمون فرضیه‌ها با مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی تدبیرپرداز، نرم افزار ره آوردنوین، صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های مورد بررسی، گزارش فعالیت هیئت مدیره و سایت های مرتبط با بورس (www.Codal.ir ، www.rdis.ir) گرد آوری  شده است.

۱-۳         جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از کلیه‌ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۲). جامعه آماری این پژوهش، کلیه گروه‌های صنعت بورس اوراق بهادار تهران است که در سال ۱۳۹۲در بورس فعال بوده‌اند. نحوه تعیین جامعه آماری و تعداد نمونه‌های انتخابی از هر یک از صنایع، در جدول ۳-۱ و ۳-۲ آمده است.

۱-۴         روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

ازاین جامعه شرکت‌ها باتوجه به شرایط ومعیارهای زیر انتخاب شده‌اند.

۱-دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد

۳- جزء شرکت های سرمایه گذاری، لیزینگ، بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی نباشد.

۴- اطلاعات موردنیاز برای انجام این پژوهش رادردوره زمانی مورد نظر به طورکامل ارائه کرده باشد.

۵- شرکت هایی که در دوره مورد نظر در پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن‌ها ظرف مدت ۶ ماه حداقل یک‌بارمورد معامله قرارگرفته باشد.

  1. سال مالی خودرادرطی دوره‌های موردنظرتغییرنداده باشد
  2. تا پایان اسفند ۱۳۸۶ در بورس پذیرفته شده باشد.

روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش با توجه به علیت پژوهش از نوع حذف سیستماتیک می‌باشد.

نحوه تعیین نمونه آماری در جدول (۳-۱) نشان داده شده است:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱-۱         سوالات پژوهش

آیا ساختار مالکیتی شرکت بر بیش اعتمادی تاثیر دارد؟ 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  با فرمت ورد