پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:رابطه بین مدیریت سود واقعی با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصي

بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی (ترازنامه متورم): پنمن (2004) یک معادله اساسی حسابداری را مطرح می‏کند و بیان می‏کند که خالص دارایی‏های عملیاتی یک شرکت با تفاوت انباشته بین خالص سود عملیاتی و جریان نقدی آزاد برابر است. انباشته شدن سود حسابداری بدون انباشته شدن جریان نقدی آزاد، تردیدهایی را در مورد سودآوری آتی به وجود می‏آورد. در حقیقت بزرگ‏بودن خالص دارایی‏های عملیاتی (بیانگر ضعف نسبی جریان نقدی آزاد نسبت به سود انباشته) با افزایش در سود همراه خواهد بود که دوام نخواهد داشت (هیرشلیفر[1] و همکاران،2004)

مدیریت سود: مديريت سود عملي است كه موجب مي‏شود، سود گزارش شده بيشتر منعكس كننده خواسته هاي مديريت باشد تا عملكرد مالي بنيادي شركت (اسکیپر[2]، 1989).

مدیریت سود واقعی: مديريت سود واقعي به زمان‏بندي و ساختاربندي فرصت‏طلبانه معاملات عملياتي، تأمين مالي و سرمايه گذاري توسط مديريت واحد تجاري به منظورتأثيرگذاشتن بر سود گزارش شده در جهتي خاص اتلاق مي‏شود كه شركت را متحمل هزينه‏ها وپيامدهاي اقتصادي آتي مي‏نمايد. مديريت سود واقعي در قالب دستكاري در فعاليت هاي واقعي مختلفي انجام می‏شود (رویچوداری[3]، 2007).

مديريت سود از طریق اقلام تعهدي اختياري: شواهد محكمي دال بر اين موضوع وجود دارد كه مديران براي دستيابي به اهداف مربوط به سود واحد تجاري خود، اقدام به مديريت سود واقعي و مديريت اقلام تعهدي اختياري مي نمايند. مديريت اقلام تعهدي اختياري به استفاده فرصت‏طلبانه مديران از انعطاف پذيري موجود در اصول پذيرفته شده حسابداري به منظور تغيير سود گزارش شده اتلاق مي‏شود، بدون اينكه تغييري در جريان هاي نقدي زيربنايي شركت صورت گيرد (هیلی و والن[4]، 1999).

پیش‏بینی سود کاهشی. هر ساله مدیران شرکت‏ها در بودجه‏های ابتدای سال خود پیش‏بینی خود از عملکرد شرکت را ارائه می‏دهند که به این واسطه انتظار خود از عایدی هر سهم را نیز گزارش خواهند کرد که تحت عنوان سود هر سهم پیش‏بینی شده شهرت یافته است. چنانچه مدیریت به صورت تعمدی سود هر سهم را از مبلغ قابل تحقق کمتر پیش‏بینی نماید، به آن پیش‏بینی سود کاهشی گفته می‏شود (ماتسوموتو[5]، 20002).

1-12 ساختار سایر فصول

سایر فصول پایان‏نامه به عبارت زیر است:

فصل دوم: مروی بر مبنای نظری و پیشینه تحقیق به منظور تبیین تئوریک فرضیه‏ها

فصل سوم: تشریح کامل روش تحقیق شامل متغیرها، مدل‏ها و ساختار داده‏ها

فصل چهارم: نتایج تحقیق در قالب آماره‏های توصیفی و نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‏گیری

[1] Hirshleifer

[2] Schipper

[3] Roychowdhury

[4] Healy and Wahlen

[5] Matsumoto

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

هدف کلی این تحقیق بررسی مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏است. به صورت خاص، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر است:

  1. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏هاي اصلي تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده در بیان مسئله، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

  1. چه رابطه‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

چه رابطه‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی  با فرمت ورد

Author: 92