پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت ها

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

–  جنبه­هاي جديد و نوآوري تحقيق

در تحقیقاتی که در ایران و جهان موضوع سرمایه فکری را مورد بررسی قرار داده­اند به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ابعاد مختلفی مثل رقابت­پذیری، توان صادراتی، عملکرد سازمان، سودآوری، انعطاف­پذیری مالی و … پرداخته­اند. همچنین تحقیقات مختلفی در مورد موضوع آشفتگی مالی صورت گرفته است. از آنجا که هیچ تحقیقی که به طور هم­زمان این دو متغیر در کنار یکدیگر بررسی کند صورت نپذیرفته است انجام چنین تحقیقی در نوع خود جدید و بی­سابقه بوده و برای طیف گسترده­ای از سازمان­ها و نهادها مؤثر واقع خواهد شد.

1-11- کاربرد نتايج تحقيق

نتایج حاصل از این تحقیق، می­تواند برای مدیران مالی و تحلیل­گران و سایر علاقه­مندان بازار سرمایه؛ همچنین محققین، دانشجویان و اساتید دانشگاه مفید واقع گردد.

1-12- ساختار کلي تحقيق

در فصل اول، کليات تحقيق ارائه شد. تعريف و بيان موضوع تحقيق انگيزه و اهميت، هدف، فرضيه و قلمرو تحقيق بيان شد و نهايتاً متغيرهاي تحقيق بيان شد. فصل دوم به پيشنيه موضوع و ادبيات تحقيق اختصاص دارد. که مفاهيم بنيادي موضوع تحقيق، سابقه تحقيق و تحقيقاتي مطرح مي­شود که تا کنون در اين رابطه انجام شده است. در فصل سوم، روش تحقيق تشريح مي­شود. که در ابتدا به فرضيه تحقيق و سپس به مباني اندازه­گيري متغيرهاي آن پرداخته مي­شود و سپس مراحل جمع­آوري اطلاعات و مدل­هاي تحزيه و تحليل اطلاعات و روش­هاي آماري مورد استفاده بيان خواهد شد. در فصل چهارم، نتايج آماري بدست آمده تجزيه و تحليل خواهد شد که شامل آزمون فرضيه و بررسي و تحليل يافته­ها خواهد بود. در فصل پنجم خلاصه تحقيق بيان مي­شود و نتيجه­گيري و بررسي تطبيقي يافته­ها ارائه مي­شود در پايان اين بخش پيشنهادها و زمينه­هاي تحقيقات آتي ارائه مي­شود. پيوست­هاي تحقيق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع و مآخذ و ساير جداول پيوست ارائه مي­شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی، بررسی رابطه سرمایه­های فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

اهداف فرعی

1- بررسی رابطه سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- بررسی رابطه سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3- بررسی رابطه سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- پرسش­ها و فرضيه­های تحقیق

1-5-1- پرسش­های تحقيق

1-5-1-1- پرسش اصلی تحقیق

آیا رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-5-1-2- پرسش­های فرعی تحقیق

1- آیا رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

2- آیا رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

3- آیا رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

Author: 92