پایان نامه آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

5-5) پیشنهادها

پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی ، اگر تحقیق از یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راهکارها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه، پیشتهادهایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود .

5-5-1) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق

با توجه به نتایج ارائه شده در بخش های قبل پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیه های تحقیق به   شرح زیر ارائه می شود :

1 ) لزوم توجه بیشتر مراجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی ( از جمله سازمان حسابرسی ) به تدوین استانداردهایی که تطابق بیشتری با استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی داشته باشد تا بدین وسیله بستر مناسبی برای همگون سازی کیفیت اطلاعات مالی و حسابداری هم در سطح بین المللی و هم ارتقای سطح کیفی اطلاعات مالی گزارش شده در سطح ملی فراهم گردد.

2 ) ضرورت اهتمام بیشتر مدیران واحدهای تجاری در تهیه و ارائه گزارش های مالی با کیفیت به استفاده کنندگان صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، که بر اساس یافته های تحقیق حاضر منافع حاصل از آن متوجه هر دو گروه ( مدیران و سرمایه گذاران ) خواهد بود.

3 ) لزوم توجه و اتکای بیشتر ذینفعان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی ارائه شده توسط شرکت ها در اخذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری و استفاده از اطلاعات حسابداری در مدل های تصمیم گیری آنان ( با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی )

4 ) به سرمایه گذاران و ذینفعان و تحلیل گران بازار سرمایه توصیه می شود در اخذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، به سیاست ها و چشم اندازهای آتی و بلندمدت شرکت ها توجه بیشتری نموده و صرفا مدل های تصمیم گیری خویش را بر افق های جاری و کوتاه مدت و منافع زودگذر استوار نسازند.

5 ) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق ، به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران جریان ها و منافع آتی ناشی از مخارج تحقیق و توسعه نادیده انگاشته شده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد   می شود تحلیل گران، سرمایه گذاران و به طور کلی ذینفعان بازار سرمایه به خلق ارزش های آتی که از صرف مخارج مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه، متصور است توجه بیشتری مبذول داشته و از گزارشگری مالی شرکت ها در جهت رفع و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در این زمینه بهره بجویند.

سایر پیشنهادات :

الزام شرکت ها به ارائه اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات رایج در جهت ارتقای کیفی گزارشگری مالی، به عنوان مثال بخشی تحت عنوان تحلیل های مدیریتی و ترسیم چشم اندازهای آتی در گزارشات هیات مدیره شرکت ها، تا سرمایه گذاران راحت تر بتوانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات منطقی اتخاذ نمایند.

ارائه آموزش های لازم از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران ، سرمایه گذاران و همچنین کارشناسان بورس و سایر علاقه مندان در جهت افزایش آمادگی عمومی و استفاده مطلوب تر از گزارش های مالی .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این تحقیق، آشکار نمودن نقش مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این تحقیق در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه نگرش سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث شود که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این تحقیق، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه است که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و نقش مؤثرتری ایفا نماید .

هدف دیگر این تحقیق، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و نقش معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی است که بخش قابل توجه و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات است،  بنابراین ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر است و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، نقش  مؤثرتری ایفا میکند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری با فرمت ورد

Author: 92