پایان نامه ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

3ـ2ـ روش تحقيق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی همبستگی از نوع پیمایشی است. پيمايش روشي است براي به دست آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يک جامعه آماري از راه انجام پژوهش. به‌عبارت ديگر تحقيق پيمايشي نوعي تحقيق منظم است که در آن به بررسي عقايد و نظرات افراد تحت آزمون در مورد مسائل مورد نظر پرداخته مي‌شود. مزيت اين روش اين است که مي‌توان اطلاعات زيادي را در حداقل زمان گردآوري نمود، و به علت داشتن حجم نمونه زياد نسبت به ساير روش‌ها نيز، نتايج آن قابل تعميم به جامعه آماري وسيع مي‌باشد. به نظر مارش، پيمايش دقيقاً به معني تکنيک خاصي در گردآوري اطلاعات نيست، هر چند عمدتاً از پرسشنامه استفاده مي‌شود، اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه عميق و مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحليل محتوا و جزء اين‌ها هم به‌کار مي‌رود (دواس، 1383: 13).

همچنين به منظور تدوين چهارچوب نظري پژوهش، از فنون تکميلي همچون مطالعات کتابخانه‌اي و اسنادي نيز بهره گرفته است. با استفاده از اين روش به بررسي مطالعات انجام شده قبلي و نظريات جامعه‌شناسي به منظور تحليل موضوع پژوهش پرداخته شد. روش‌هاي اسنادي در زمره روش‌ها يا سنجه‌هاي غيرمزاحم و غيرواکنشي به شمار مي‌آيند به اين دليل که هنگام استفاده از ديگر تکنيک‌ها نظير مشاهده، مصاحبه و … مشکل اساسي جمع‌آوري اطلاعات را تا حدودي کاهش مي‌دهد که در اين روش نيازمند کسب اطلاعات از طريق مطالعات دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقات قبلي مي‌باشيم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92