پایان نامه ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزش های اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

5-4-بحث و نتیجه گیری

نتایج این تحقیق مشابه  تحقیق خامسان و امیری می باشد به این نتیجه رسیدند که دانشجویان دختر کمتر تقلب می کنند و دانشجویان پسر بیشتر تقلب می کنند در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها تقلب بعنوان متغییر وابسته و سایر عوامل تقلب بعنوان متغییر مستقل می باشند.

5-5-پیشنهادات ناشی از تحقیق:

نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر این است که تقلب تحصیلی به عنوان یکی از مدل های حسابداری می باشد.توصیه می شود که دانشجویان رشته های دیگر نیز در زمینه تقلب تحصیلی تحقیقاتی انجام دهند سهولت در یافتن داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری نیز یکی از ویژگی های این تحقیق به شمار می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92