پایان نامه ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

2-16 اهرم مالی

با ايجاد بدهي مديران ملزم به پرداخت جريان‌های نقدی آتی مي‌شوند و اين امر از جريان نقد در دسترس كه می‌تواند به اختيار مديريت هزينه شود، می‌كاهد و متعاقباً از هزينه نمايندگی جريان‌های نقد آزاد نيز می‌كاهد و اثر كنترلی دارد. در نتيجه، شركت‌های با اهرم مالی پايين، كمتر مشمول نظارت و كنترل هستند كه به مديريت اختيار بيشتری اعطا می‌نمايد. همچنین اهرم مالی نشان دهنده ميزان استفاده از بدهي‌ها در ساختار سرمايه شرکت است و از طريق تقسيم کل بدهي‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌گردد (رسائیان، 1389، 125).

مفهوم کليدي اين واژه، نسبت اهرمي يا عامل اهرمي می‌باشد. اهرم، نسبت ارزش کل بدهي به کل دارايي يا ارزش به ازاي بدهي به کل ارزش بازار شرکت می‌باشد. منظور از کل دارایی‌ها می‌تواند، ارزش دفتري دارایی‌ها و یا ارزش بازار باشد که به طور روز افزون در تئوري پيشرفته مالي مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نسبت اهرمي معياري براي اندازه‌گیری ساختار سرمایه می‌باشد که چقدر در اين ساختار سرمایه از بدهي استفاده شده است. به شرکتي که از اين اهرم استفاده کند (بدهي داشته باشد) شرکت اهرمي و شرکتي که از اهرم استفاده نکند (بدهي نداشته باشد) شرکت غير اهرمي گفته می‌شود. (کنعاني، 1384، 31).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.پ

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلي :

ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعي :

  • ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو تحقیق
  • ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو تحقیق

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام  با فرمت ورد

Author: 92