پایان نامه ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و محافظه کاری در گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

1-7.روش تحقیق

این تحقیق از جهت همبستگی و روش­شناسی از نوع شبه تجربی و پس روید­ادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. اطلاعات واقعی نیز از گزارش­های مالی ( صورت­های مالی و یاداشتهای همراه) استخراج شده است. برای گروه بندی شرکتها در صنایع مختلف، طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده می­شود.

جامعه و نمونه آماری: در انجام این پژوهش از اطلاعات صنعت_سال استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه گروهای صنعت طبقه بندی شده در سایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1386 لغایت1391 می­باشد. تعداد گروهای صنعت در طبقه بندی مذکور 42 گروه-صنعت می­باشد که با ضرب در سالهای مورد بررسی تعداد جامعه آماری 252 صنعت سال می­باشد. نمونه نیز با استفاده از نمونه گیری حذفی انتخاب شده است. بدین صورت که شرکتهای عضو هر گروه صنعت بایدویژگی­های زیر را داشته باشند:

  1. سال مالی شرکتها منتهی به 29 اسفند باشد؛
  2. شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛
  3. شرکتها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند. زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر شرکتهای عضو می­باشد؛
  4. به علت نیاز به بازدهی 12ماهه (اول تیرتا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی 4 ماهه نسبت به ابتدا و انتهای هر دوره؛ معامله­ای بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد؛ و
  5. اطلاعات آنها در دسترس باشد.

پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، هر صنعت-گروه باید حداقل سه عضو داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت بهتر می­شود. علاوه بر این، گروه­های صنعتی که جزء واسطه گری مالی هستنند، نیز حذف شدند. در پایان تعداد 126 صنعت-سال باقی مانده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

Author: 92