پایان نامه ارتباط ثبت معاملات در دفاتر با روش های فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق:

الف)متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر برآن، می توان پاسخ ها و راه حل­ها­یی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه­گیری این متغیر و متغیرهای دیگری که بر این متغیر تاثیر می گذارند علاقمند است(خاکی،1386، 75).

در مدل تحقیق متغیر وابسته که شاخص فرارمالیاتی در نظر گرفته شده است.

ب)متغیر مستقل، شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباط­­شان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کند(همان منبع، 76)2.

Β 1 = ضرایب ثبت معاملات در دفاتر

Β 2 = ضرایب افشاء به موقع اطلاعات

Β 3 = ضرایب قوانین و مقررات مختلف و متنوع

Β 4 = ضرایب اجرا و عدم اجرا نظارت مالیاتی

Β 5 = ضرایب توافقات خود اظهاری

Β 6 = ضرایب بخشودگی جرایم مالیاتی

ج) متغیرهای کنترل، در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی­توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی می­کند، این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می­شود(همان منبع، 80).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:

     تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای بستر سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی است که باعث افزایش اثر بخشی وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن است که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد یا خیر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی با فرمت ورد

Author: 92