پایان نامه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

3-1- مقدمه

روش شناسي به معناي تشخيص روش‏هاي مختلف انجام تحقيق و شناسايي روش مناسب براي يک تحقيق خاص است. علاوه بر اين روش شناسي درباره روش‏ها و ابزارهاي جمع آوري داده‌ها نيز بحث مي‏کند. از ميان روش‏هاي مختلفي که براي انجام تحقيق وجود دارد، بايد روشي انتخاب شود که به بهترين شکل هدف تحقيق را برآورده کند. يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت و موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد. بنابراين هنگامي مي‏توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا او را هر چه دقيق تر‏، آسان‏تر و سريع‏تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده ياري نمايد. اين فصل قصد دارد به تشريح ساختار و روش تحقيق بپردازد. بدين منظور پس از بيان روش تحقيق، فرضيه هاي تحقيق و متغيرهاي تحقيق، دوره زماني تحقيق، جامعه مورد مطالعه و نحوه جمع آوري اطلاعات مورد بحث قرار مي گيرد و روش هاي آماري مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق معرفي و تشريح مي شود.

3-2- طرح تحقيق

با توجه به تقسيم بندي علمي از نظر هدف، تحقيق حاضر از نوع تحقيقات کاربردي و از آنجا که يکي از اهداف اين تحقيق، بررسي رابطه بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، لذا مي توان تحقيق حاضر را در زمره تحقيقات توصيفي-همبستگي قرار داد. هدف تحقيقات کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي شوند. روش شناسي به معناي تشخيص روش هاي مختلف انجام تحقيق و شناسايي روش مناسب براي يک تحقيق خاص است. علاوه بر اين روش شناسي درباره روش ها و ابزارهاي جمع آوري داده‌ها نيز بحث مي‌کند. از ميان روش هاي مختلفي که براي انجام تحقيق وجود دارد، بايد روشي انتخاب شود که به بهترين شکل هدف تحقيق را برآورده کند. در ادامه به تشريح روش کار پژوهش حاضر مي پردازيم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4- اهداف تحقيق

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زير مي باشد:

الف) هدف کلي:

ارزيابي تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) اهداف ويژه:

  • توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز
  • توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر
  • توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردي:

  • ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.
  • کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92