پایان نامه ارتباط محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- مقدمه

تجزیه و تحلیل داده­ها، فرآیندی چند مرحله­ای است که طی آن داده­هایی که با بکارگیری ابزارهای جمع­آوری از جامعه آماری گردآورری شده است، خلاصه، دسته بندی و درنهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع   تحلیل ها و ارتباط بین این داده­ها برای صحت فرضیه­ها فراهم آید. در این فرآیند داده­ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش­های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج نتایج به عهده دارند.

بنابرابن با توجه به مطالب ارائه شده در فصل­های قبل و با در نظر گرفتن چارچوب کلی تحقیق، در این فصل به تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده و ارائه یافته­های تجربی پژوهش جاری پرداخته می شود. به عبارت دیگر، در این فصل تلاش می­گردد براي پاسخگويي به مسأله تدوين شده و يا تصميم­گيري در مورد تأييد يا رد فرضيه های پژوهش، از روش­هاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده گردد تا در نهایت يافته­هاي تجربي مرتبط با این آزمون­ها ارايه شوند.

در این راستا داده­های جمع آوری شده، ابتدا در قالب یک بانک اطلاعاتی در نرم افزار Excel دسته بندی شدند و در ادامه با استفاده از نرم افزارهای ، SPSS و Stata  آزمون فرضیه های پژوهش که رگرسیون ساده چند متغیره می باشد انجام شد.

بطور کلی می­توان گفت، در این فصل ابتدا تحليل آمار توصیفی بيان مي گردد، در ادامه  مفروضات کلاسیک استفاده از رگرسیون آزمون شده و سپس به آزمون فرضيه ها‏ و متغيرهاي مربوطه پرداخته و در پایان  نتايج حاصل از برآورد مدل تشریح خواهد شد.

2-4- آمار توصیفی

آمار توصیفی[1] به آن دسته از روش­های آماری گفته می شود که به پژوهشگر در طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می­کند (دلاور،1390). یکي از مهمترين مزاياي استفاده از آمار توصيفي خلاصه کردن حجم عظيمي از اطلاعات است. در این بخش به بیان توصیفی مشخصات نمونه آماری با توجه به متغیرهای مورد بحث، پرداخته می شود.

در این راستا براي ارائه يک نماي کلي از خصوصيات مهم متغيرهاي محاسبه شده، در جدول زیر  برخی از مفاهيم آمار توصيفي اين متغيرها، شامل تعداد مشاهدات، ميانگين[2] (به عنوان مهمترین شاخص مرکزی)، میانه[3]، مُد[4]،  انحراف معيار[5]، واریانس[6]، حداقل و حداکثر مشاهدات ارائه شده است.

با توجه به نزدیک بودن آماره های میانگین، میانه و مد برای متغیر­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که متغیرهای مذکور دارای توزیع نرمال هستند در خصوص بازده غيرعادي كوتاه مدت نيز، نتايج آزمون (K-S) بيانگر آن است كه توزيع متغير مذكور نرمال است.

1 -Descriptive statistics

2 -Mean

3 -Median

4 -Mode

5 -Std. deviation

6 -Variance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش تحقیق:

تحقیق جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال است که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معكوس وجود دارد یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *