پایان نامه ارشد: ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

2ـ11– چالش هاي ارزشيابي عملكرد تحصيلي

2ـ11ـ1ـ چالش هاي فني

ضعف زير ساخت هاي مخابراتي براي هر دو گروه ياد گيرندگان و اساتيد قطعا اولين مسئله اي كه ارزشيابي فرا گيران را در دانشگاه مجازي به چالش مي كشد نبود زير ساخت هاي مخابراتي لازم  براي تبادل اطلاعات در كشور است .

 2ـ11ـ2ـ چا لش هاي مهارتي

عدم آشنايي اعضاي هيات علمي با ساختار و فناوري مورد استفاده در دانشگاه مجازي نا كافي بودن تجربه و مهارت و همچنين سرعت پايين تطابق اعضاي هيات علمي با آموزش بر خط يكي از مهم ترين مسائل فرا روي دانشگاه مجازي است و در نتيجه ي اين عدم آمادگي در برخورد با مسائل و مشكلات بصورت تجربي يا آزمون وخطا عمل مي كنند .

2ـ11ـ3ـ چالش هاي اخلاقي

يكي از مهمترين موضوعات رويارويي مدرس نگراني در مورد شيوه هاي اخلاقي ارزيابي(بعنوان مثال تقلب ) مي باشد (آبوت و همكاران 2000) بنابراين چه يك كلاس سنتي باشد و چه مجازي تقلب هاي علمي يك موضوع مهم وهميشگي است (ديك وهمكاران 2003) متذكر شدند در 12 مطالعه اي كه انجام دادند 5 در صد از دانشجويان تقلب مي كنند . در دانشگاه مجازي فناوري هاي موجود امكان تشخيص تقلب در آزمون ها و تمرينات مبتني بر رايانه و پيشگيري موثر از آن را به دشواري فراهم مي نمايند.

وينو گراد (2001 ) بيان مي كند كه تقلب دانشجويان اينترنتي يكي از موانع بزرگ براي استاداني است كه مي خواهد در اينترنت تدريس كنند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92