پایان نامه ارشد: ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی

دانلود پایان نامه

1-3- اهداف تحقیق

هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود اهداف پژوهش می تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).

هدف اصلی این تحقیق عبارتست از بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که مدیریت جریان وجوه نقد تا چه میزانی بر میزان بدهی تاثیر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بطور اخص اهداف به شرح زیر است:

  • بررس ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی.
  • بررسی ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی در شرکت هایی که دارای زیان و همچنین جریان وجوه نقد و درآمد پایین هستند.

 هدف کاربردی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله بهره وران این تحقیق هستند.

1-4- اهمیت موضوع

با توجه به اقتصاد نوپای ایران و بورس نوظهور کشورمان ضرورت دارد تا به موضوع بین میزان جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت ها پرداخته شود که آیا چنین ارتباطی در بازار ایران مصداق دارد. لذا اهمیت این تحقیق از دو جنبه مطرح است اول اهمیت نظری تحقیق که بررسی ارتباط بین میزان جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت ها در بازار ایران را مطرح می کند و دوم اهمیت کاربردی آن که مدیران شرکت ها با کشف چنین روابطی می توانند در مدیریت جریان وجوه نقد خود با در نظر گرفتن سطح مطلوب بدهی برای شرکت ها اقدام کنند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

Author: 92