پایان نامه ارشد اهمیت پرداخت سود تقسیمی

دانلود پایان نامه

5-1) فرضيه‌هاي پژوهش

پس از بررسی مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درباره جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت بيان مسأله، فرضیه‌هاي زیر تدوین شده‌اند:

  • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت است.
  • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند بیشتر است.
  • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق بیشتر است.
  • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی‌پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رکود کمتر است.
  • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام نمی‌پردازند در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق بیشتر است.

6-1) متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به سه گروه زير طبقه‌بندی شده‌اند:

1-6-1) متغیر وابسته

  • بازده غیر عادی برآوردی سهام

2-6-1) متغیر مستقل

  • متغیر مجازی پرداخت سود سهام

3-6-1) متغیرهای کنترلی

  • ریسک سیستماتیک
  • لگـاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت در سال t
  • لگاریتم طبیعی ارزش دفتری سهام شرکت در سال t

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

Author: 92