پایان نامه ارشد بررسی اثر سیاست‌های هیئت‌ مدیره بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۵- مقدمه

(شیپر، ۱۹۸۹ ) مدیریت سود را مداخله‌ای هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون‌سازمانی با قصد دست‌یابی به منافع خصوصی، تعریف کرد. همچنین جونز و شارما مدیریت سود را این‌چنین تعریف کردند      « مدیریت سود یعنی اعمال قضاوت مدیران در گزارشگری مالی جهت گمراه نمودن برخی از ذینفعان درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است » ( جونز و شارما، ۲۰۰۱ ) .

همان طور که مشخص است بستر مدیریت سود گزارش‌های برون‌سازمانی شرکت‌هاست و از آن جایی که مسئول تهیه گزارش‌های برون‌سازمانی، مدیران ارشد شرکت‌ها هستند، مسئول مدیریت سود در شرکت‌ها نیز مدیران ارشد شرکت‌ها می‌باشند. به علاوه در« تئوری مدیریت افشای مالی شرکتی» به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر از جمله ساختار داخلی شرکت و سیاست‌ها نگریسته می‌شود و در این تئوری بر نقش کلیدی هیئت‌مدیره در تعیین موقعیت افشای شرکت تاکید می‌شود:

« وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی است از جمله تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن »( گیبینز وهمکاران ، ۱۹۹۰ ).

در فرآیند هر پژوهش ،نتایج اهمیت  بسزایی دارد، چرا که نتیجه‌گیری پژوهش می‌تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت مطلوب باشد.

در این فصل ابتدا به ارزیابی و تشریح  نتایج آزمون فرضیه می‌پردازیم و پس از آن به ارائه پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش ، پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی و محدودیت‌های پژوهش پرداخته می‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

با توجه به توضیحات ارائه‌شده در قسمت شرح و بیان مسئله، اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر است:

۱- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲- تعیین تأثیر مدیریت سود بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳- تعیین تأثیر مدیریت سود در سال تغییر هیئت‌مدیره بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۴- تعیین اثر سیاست‌های هیئت‌مدیره بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد