پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بازده غير عادي با ميزان محافظه كاري در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5- بررسی تطبیقی نتایج پژوهش

رضا زاده و همکاران (1387) پژوهشی با عنوان” رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاري در گزارشگری مالی” با این استدلال که عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موجب اعمال محافظه كاري بيشتري در گزارشگري مالي می‌شود. چرا که محافظه كاري هم به نوبه خود انگيزه و توان مديران را در دست‌کاری اطلاعات حسابداری، تقليل و بدين ترتيب هزینه‌های نمایندگی ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش می‌دهد اقدام به بررسی رابطه محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن‌ها با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري به ترتيب از دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و معيار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‌های حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاري اعمال شده در صورت‌های مالی است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاري می‌شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاري در گزارشگري مالی افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، سودمندي محافظه کاري به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‌های مالی مورد تأیید است. از این روی می توان اینگونه استدلال نمود که نتایج پژوهش رضا زاده و همکاران (1387) با نتایج این پژوهش در زمینه ی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی یکسان است . شایان ذکر است در  این پژوهش رابطه بین میزان استفاده از حسابداری  محافظه کارانه در سال جاری و عدم تقارن اطلاعاتی در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است  در حالی که در پژوهش رضازاده و همکاران رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی در سال جاری و تاثیر آن بر میزان استفاده از حسابداری محافظه کارانه در سال آتی مورد بررسی قرار گرفته است . به بیان دیگر وجود رابطه منفی بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و میزان محافطه کاری در سال واحد به نوعی مبین رابطه مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی در یک سال و میزان محافطه کاری در سال دیگر است .همچنین نتایج پژوهش ما  در ارتباط با رابطه علت و معلولی بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی با پژوهش رضازاده و همکاران یکسان نمی باشد.که یکی از دلایل اصلی آن بکارگیری متغیرهای تعدیلی از جمله کیفیت اقلام تعهدی است.همچنین نتایج این تحقیق در زمینه ی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی با نتایج (خوش طینت ،.یوسفی 1388) منطبق است .

(زها ، 2011) در پژوهشی با عنوان ” ریسک سیستماتیک و محافظه کاری ” به بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری پرداخته اند که نتایج این پژوهش مبین ارتباط منفی بین ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه است. همچنین آنها در بررسی ارتباط علت و معلولی ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه دریافتند که این دو عامل دارای رابطه متقابل می باشند . که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش(زها ،2011)، در ارتباط با رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی منطبق است . به نظر می رسد دلایل احتمالی زیر می تواند باعث ایجاد تفاوت بین این پژوهش و سایر پژوهش های صورت پذیرفته در این راستا باشد .

  • نبود شفافیت اطلاعاتی مناسب در بورس اوراق بهادار تهران ( با توجه به این مطلب که اعداد و ارقام جمع آوری شده از منایع مختلف بالاخص برای سالهای قبل از سال 1383 دارای تناقص بودند )
  • متفاوت بودن نمونه انتخابی و دوره زمانی پژوهش
  • متفاوت بودن فنون آماری مورد استفاده و استفاده از متغیرهای تعدیلی جهت محاسبه معیار عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیرعادی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *