پایان نامه ارشد بررسی قدرت پیش بینی سود جامع نسبت به سود خالص برای پیش بینی سود خالص

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

5.2 نتایج آزمون فرضیه­ های تحقیق

این تحقیق شواهد تجربی در مورد نوسانات و قدرت پیش­بینی­کنندگی سود جامع نسبت به سود خالص فراهم می­کند. با توجه به پیشینه­ی تحقیق که در فصل دوم بیان شد، ملاحظه کردیم، اکثرتحقیقات قبلی که نوسانات سود جامع و تغییرات ارزش منصفانه را بررسی می­کردند بیشتر بر مؤسسات مالی و بانک­ها تمرکز داشتند (بارث و همکاران، 1995 و هادر و همکاران، 2006). اما این تحقیق با ارائه­ی شواهدی از یک نمونه­ی متشکل از شرکت­های غیـر مالی، به غنای هر چه بیشتـر ادبیات تحقیق کمک می­کنـد. بر این اساس فرضیـه­ های تحقیق به شرح زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری کلیه فرضیه­ها به طور کامل در فصل چهارم ارائه شده است.

5.2.1 نتایج آزمون فرضیه اول: سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد.

برای آزمون فرضیه فوق ابتدا میانگین انحراف معیار سود جامع و سود خالص شرکت­های نمونه در طی دوره­ی تحقیق محاسبه و مقایسه شدند. سپس نسبت انحراف معیار سود جامع به سود خالص محاسبه و از این منظر نیز به مقایسه­ی این دو معیار پرداخته شد. نتایج حاصل از هر دو آزمون مؤید آن بود که سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد.

اما پس از رسیدن به این پاسخ، این سوال مطرح شد که آیا بین این دو معیار از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری وجود دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال از آزمون­های اضافی استفاده شد و با توجه به نرمال نبودن نمونه­ی مورد بررسی از آزمون­های آماری ناپارامتریک، آزمون ویلکاکسون، برای مقایسه میانگین این دو معیار استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که اختلاف معنی­داری بین نوسانات سود جامع و نوسانات سود خالص وجود ندارد. لذا، نتایج این بررسی با نتایج حاصل از تحقیق­های بارث و همکاران (1995)، هادر و همکاران (2006) و بامبر و همکاران (2010) مطابقت ندارد.

 5.2.2 نتایج آزمون فرضیه­ دوم: نوسانات سایر اجزای سود جامع  با ریسک بازار شرکت رابطه معناداری دارد.

مطابق با آنچه در فصل چهارم بیان شد، برای انجام آزمون فرضیه­ی دوم، دو آزمون طراحی شد. در آزمون اول به مقایسه­ی رابطه­ی بین نوسانات سود خالص و سود جامع با بتا پرداخته شد و در آزمون دوم رابطه­ی بین نوسانات سایر اجزای سود جامع و بتا بررسی گردید. نتایج حاصل از این آزمون­ها نشان داد، بین معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) و بتا (به عنوان معیار ریسک سیستماتیک شرکت) رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد. مثبت بودن رابطه­ی بین معیارهای نوسانات سود و بتا مؤید مطالبی است که به تفصیل در قسمت مبانی نظری فصل دوم بیان شد مبنی بر آن که با افزایش نوسانات سود، ریسک شرکت افزایش پیدا می­کند. همچنین، با مقایسه­ی ضرایب رگرسیونی نوسانات سود خالص و سود جامع این نتیجه حاصل شد که رابطه­ی بین بتا و نوسانات سود خالص قوی­تر از رابطه­ی بین بتا و نوسانات سود جامع است. بر این اساس، می­توان بیان کرد که نوسانات سود خالص توضیح­دهنده­ی بهتری برای ریسک سیستماتیک شرکت است.

نتایج حاصل از آزمون دوم نیز بیانگر آن بود که رابطه­ی مثبت اما نامعنی­داری بین بتا و نوسانات سایر اجزای سود جامع وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که نوسانات سایر اجزای سود جامع در ریسک شرکت تأثیر قابل ملاحظه­ای ندارد و بر این اساس می­توان نتیجه گرفت که گزارش سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره موجب افزایش ریسک شرکت نخواهد شد. با توجه به کلیه­ی مطالب فوق، فرضیه­ دوم تحقیق در سطح اطمینان 95% پذیرفته نشد.

در نهایت، نتایج این آزمون با نتایج آزمون­های بیور و همکاران (1970) و هادر و همکاران (2006) مطابقت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *