پایان نامه ارشد بررسی نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-بررسی خطي بودن الگو و تشخیص و حذف نقاط پرت

بکارگیری نمودارهاي پراکنش[1] ، به عنوان ابزاری سودمند قبل از پردازش مدل دو دلیل دارد:

الف) حدس نوع الگو (خطی بودن یا نبودن)

ب) تشخیص نقاط پرت

بنابراين قبل از پردازش مدل مناسبترين و ساده ترين روش استفاده از اين نمودارهاست. اين نمودارها متغيرهاي مستقل را در مقابل متغير وابسته نشان مي دهند. در ادامه نمودار پراکنش براي چهار متغير تحقیق آورده شده است.

الف) حدس نوع الگو (خطی بودن یا نبودن)

در ادامه نمودارهای پراکندگی متغیرهای مستقل اصلی و متغیرهای وابسته و متغیر کنترل آورده ارائه میشود. بررسی نمودارهای ماتریسی زیردر برخی موارد الگوی خاصی مبنی بر رابطه خطی متغیرهای اصلی با متغیرهای وابسته و کنترل مشاهده می شود.

ب) تشخیص نقاط پرت

بعضاً مجموعه اي از داده ها ممكن است شامل چند عدد خيلي كوچك و يا چند عدد حقيقي بزرگ باشد، كــــه آنها را ” دادة پرت” مي­گويند. به طور كلي اندازه هائي كه مقدار آنها در مقايسه با اكثر داده ها بسيار كوچك و يا بسيار بزرگ مي باشد را داده پرت و يا مقادير فرين مي گويند. بهترين راه تشخيص داده هاي پرت، استفاده از نمودار ”باكس” مي­باشد.

نمودار باكس – ويسكر نموداري است كه به كمك معيارهاي مركزي و پراكندگي، موقعيت مجموعه داده ها را به شكلي بسيار گويا و مفيد ارائه مي دهد. اين نمودار ابتدا توسط آمار شناس معروف توكي ارائه گرديد و با استفاده از يك مستطيل (باكس) در دو خط در دو طرف مستطيل (ويسكر) و به وسيله ميانه، چاركهاي اول و سوم و كمترين و بيشترين اندازه مشاهده شده رسم مي شود. با استفاده از اين نمودار مي توان مركزيت،‌ پراكندگي و چولگي داده ها را تفسير نمود.

با استفاده از نمودار باكس – ويسكر مي توان اطلاعات زير را در مورد داده ها كسب نمود:

  • اگر ميانه نزديك وسط مستطيل (باكس) باشد توزيع داده ها تقريباً متقارن است.
  • اگر ميانه در طرف چپ وسط مستطيل باشد توزيع چوله به راست و اگر ميانه در طرف راست وسط مستطيل قرار گيرد توزيع چوله به چپ است.
  • اگر خطوط دو طرف مستطيل (ويسكرها) تقريباً برابر باشند توزيع داده ها به توزيع متقارن نزديك بوده و در صورت نامساوي بوده خطوط توزيع داراي چولگي است.
  • در مقايسه نمودار باكس – ويسكر دو مجموعه از داده ها مي توان پراكندگي آنها را با توجه به طول مستطيل هاي نمودار با يكديگر مقايسه نمود. مستطيلي كه طول بزرگتري دارد داراي پراكندگي بيشتر مي باشد.داده هاي پرت ضعيف و داده هاي پرت قوي را با استفاده از نمودار باكس – ويسكر مي توان تعيين نمود.

همانطور که در شکل نمونه زیر نشان داده شده است،هر عددي كه خارج از مرزهاي داخلي قرار گرفته باشد را يك دادة پرت ناميده و چنانچه بين مرزهاي داخلي و خارجي قرار گيرد آن را داده پرت ضعيف ناميده و چنانچه خارج از مرزهاي خارجي قرار گرد آن را داده پرت قوي نامیده می شود.

[1]-Scatter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسشهای پژوهش:

سوالات تحقیق بر مبنای استدلالهای ذکر شده در بخش اهمیت و اهداف پژوهش تدوین شده است که از قرار زیر می باشد :

سوال اصلی:

آیا نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتهای تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثيري دارد؟

سوال های فرعی:

1-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با درنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد­؟

2-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟

3-آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد­؟

4-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با درنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد­؟

5-آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟

6-آیا تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از صنعت محصولات چوبی است­؟

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *