پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق

مباني نظري و نتايج پژوهش هاي خارجي دلالت بر اين دارد كه عدم اطمینان اطلاعاتی مي تواند از احتمال سقوط قيمت سهم در آينده بكاهد. شواهد فراهم آمده در اين پژوهش نشان مي دهد، عدم اطمینان اطلاعاتی با سقوط قيمت سهم در بورس تهران رابطه منفي و معنادار دارد و اين بدان معني است كه عدم اطمینان اطلاعاتی مي تواند منجر به كاهش ريسك سقوط قيمت سهام شركت درآينده شود. علاوه بر این نتایج حاکی از این بود که در محيط هاي با سطوح عدم تقارن اطلاعاتي متفاوت،شدت و نوع رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قيمت سهم متفاوت می باشد، بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی، متغیر تاثیرگذار بر روابط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قيمت سهم می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.پ

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلي :

ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعي :

  • ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو تحقیق
  • ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو تحقیق

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام  با فرمت ورد

Author: 92