پایان نامه ارشد حسابداری ارتباط سرمایه گذاری جریان های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات

  1. حساسیت سرمایه­ گذاری- جریان­های نقدی[1]: ارتباط بین انحرافات معنی­دار اقتصادی در سرمایه­گذاری با انحرافات بوجود آمده در جریان­های نقدی.

(b محدودیت­های مالی[2]:

شامل مواردی می­گردد که از داخل ویا خارج از شرکت نشاًت گرفته و مانع ورود جریان­های  نقدی بوده و یا باعث خروج جریان­های نقدی از شرکت می­گردند.مانند میزان سود تقسیمی، اندازه شرکت، سن شرکت و درجه بندی سرمایه­گذاری شرکت.

(cنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[3] :

برابر با( جمع دارايي­ها منهای ارزش دفتري سهام عادي منهای ماليات هاي انتقالي به دوره­هاي آتي به اضافه ارزش بازار سهام عادي تقسیم برجمع دارايي ها)

(dجریان­های نقدی[4] : جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی

= Slackسرمایه بدون استفاده شامل وجه نقد و معادل­های وجه نقد می­باشد.

Lnc=      خالص سرمایه اول دوره

MB= ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره

CF =جریان­های نقدی عملیاتی طی دوره

=  D  سود تقسیمی

T debts = جمع بدهی­ها

T assets = جمع دارایی­ها

  1. e) شرکت­های بیش سرمایه­گذار: شرکت­هایی که نرخ سرمایه­گذاری آن ها از میانگین نرخ سرمایه­گذاری کل نمونه بیشتر باشد.
  2. f) شرکت­های کم سرمایه­گذار: شرکت­هایی که نرخ سرمایه­گذاری آن­ها از میانگین نرخ سرمایه­گذاری کل نمونه کمتر باشد.

g)اندازه شرکت[1]: لگاریتم طبیعی دارایی­های شرکت

h)نسبت سود تقسیمی[2]: سود تقسیمی تقسیم بر سرمایه اول دوره

[1]-Size

[2]-Dividend

[1]Investment cash flow sensitivity

[2]Financial constraint

[3]Market to Book Ratio

[4]– Cash Flow

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری وجود دارد؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر با فرمت ورد

Author: 92