پایان نامه ارشد حسابداری ارتباط سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

3-3-5- قلمرو تحقيق

الف) قلمرو موضوعي تحقيق: شامل بررسي ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) قلمرو مکاني تحقيق: از آنجا که در اين تحقيق براي اندازه گيري متغيرهاي مربوط به مديريت سود و سود سهام از گزارش ها و صورت هاي مالي موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراين بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکاني تحقيق تعيين گرديده است.

ج) قلمرو زماني تحقيق: قلمرو زماني اين تحقيق از ابتداي سال 1386 تا انتهاي سال 1390 مي‏باشد.

3-3-6- روش جمع آوري اطلاعات

يکي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش وجود اطلاعات مربوط و قابل اتکاء و سرعت و سهولت دسترسي به آن مي باشد (حافظ نيا ، 1381: 45-44). در اين تحقيق براي جمع آوري داده هاي مورد نياز فرضيه‏ها و هم چنين مباني نظري پژوهش، از روش کتابخانه‏اي استفاده شده است. استفاده از منابع کتابخانه‏اي‌ شامل کتاب، مجلات، پايان نامه ها، مقالات و اينترنت مي باشد. اين روش براي انجام مطالعات مقدماتي، تدوين فصل ادبيات تحقيق و چارچوب نظري پژوهش به ‏کار مي رود. براي جمع آوري داده هاي مربوط به فرضيات تحقيق به گروه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مراجعه خواهد شد. سپس اطلاعات مورد نياز از طريق نرم افزار ره آورد نوين، اطلاعات موجود در کارگزاري هاي بورس و مطالعه صورت‏هاي مالي شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال‏هاي 1390- 1386 و بانك‏هاي اطلاعاتي و سايت مطالعات اسلامي بورس اوراق بهادار تهران به آدرس www.RDIS.ir استخراج و در ستون‏هاي Excel تجميع مي شود. در نهايت پس از محاسبه متغيرها براي آزمون، تحليل و تفسير نتايج جهت  تصميم گيري در خصوص فرضيات پژوهش از نرم افزارهاي Eviews و Spss استفاده خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4- اهداف تحقيق

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زير مي باشد:

الف) هدف کلي:

ارزيابي تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) اهداف ويژه:

  • توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز
  • توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر
  • توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردي:

  • ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.
  • کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92