پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4 آمار استنباطی

برخلاف آمار توصیفی که قدمت طولانی دارد، آمار استنباطی با انتشار کارهای پژوهشی کارل پیرسون و رونالد فیشر در اوایل قرن بیستم آغاز شد و شامل روش هایی است که با استفاده از ریاضیات و نظریه ی احتمال و دیگر روش های معقول، می تواند نتایج به دست آمده از مطالعه بخش منتخب جامعه (نمونه) را به کل جامعه تعمیم دهد و ضمن بیان برداشت های منطقی و یا اتخاذ تصمیم های مناسب، میزان درستی آنها را نیز تعیین نماید و یا در مواردی ویژگی هایی از جامعه پیش بینی نماید.

در این بخش از آمار، اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس       تحلیل های انجام شده، نتیجه گیری و استنباط به عمل می آید و این نتیجه گیری به کل جامعه یا موارد مشابه تعمیم داده می شود.

1-4-4 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)

با توجه به مقادیر بحرانی جدول بالا، و مقایسه مقادیر آزمون دیکی فولر تعمیم یافته با مقادیر بحرانی، کل متغیرها طی دوره پژوهش، در سطح پایا (مانا) بوده­اند. در نتیجه نتایج آزمون ADF  نشان می­دهد که، میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال­های مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمی­شود.

2-4-4 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون – آزمون چاو

نتايج مربوط به آزمون  برای مدلهای‌ رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول 4-4 نشان داده شده است.

در مورد مدل اصلی پژوهش با توجه به سطح معناداری نتايج آزمون چاو  نشان مي­دهد فرض0  H(مدل تلفيقي) رد نمي­شود. به بيان ديگر، آثار فردي يا گروهي وجود ندارد و بايد از روش داده­هاي پولد (تلفیقی) براي بر آورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود.

3-4-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون

الف) آزمون نرمال بودن

ب) آزمون استقلال خطاها

آزمون دوربين واتسون همبستگي سريالي بين باقيمانده (خطا) هاي رگرسيون را بر مبناي فرض صفر آماري زير آزمون مي‌نمايد:

H0: بین خطاها خود همبستگي وجود ندارد.

H1: بین خطاها خود همبستگي وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

بنابراین، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین میزان اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، شود.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با آشکار سازی میزان اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به منظور اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *