پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- تعریف پژوهش

در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترك معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن‌ها موجب تشخیص اختلاف بین آن‌ها خواهد شد. پژوهش روندي رسمی‌تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندك به علم بیشتر است معمولاً پژوهش منجر به ‌نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درست‌ترین شکل خود داراي دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل‌تعمیم می‌کند. پژوهش به‌طورکلی بر کشف اصول و کلیات تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه موردبررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوي ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، 1384).

پژوهش علمی را می‌توان چنین تعریف کرد: «فرآیندي که به کمک آن می‌توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسند، کشف نمود». در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظریه‌هایی که به نظر می‌رسد ماهیت پدیده را تبیین می‌کنند، قبول می‌شوند، سپس نتیجه‌های منطقی از مدل پذیرفته‌شده استخراج و آن‌ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می‌سنجند، مدل تعریف می‌شود و جستجو به‌منظور یافتن تبیین بهتر براي پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی‌های فرآیند کسب آگاهی به‌اندازه انواع زمینه‌های پژوهش متفاوت‌اند (آذر و مومنی،1385).

3-3- روش پژوهش

این پژوهش، پژوهشی کاربردي است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادي (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادي زمانی استفاده می‌شود که پژوهش‌گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. افزون بر این، امکان دست‌کاری متغیرهاي مستقل وجود ندارد (نمازي، 1379). به‌این‌ترتیب که ابتدا مباحث تئوريک و مطالعات تجربي پژوهش به روش کتابخانه­اي جمع‌آوری می‌شود و سپس با در نظر گرفتن ملاحظات و شرايط متغيرها، مدل و الگوي تحليلي مناسب انتخاب خواهد شد.

در مرحله بعدي، پارامترهاي تعیین­کننده متغیرهای نشان‌دهنده هزينه سرمايه شناسایی و سپس شاخص حاكميت شركتي محاسبه می­گردد. براي اندازه‌گیری این شاخص­ها از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پژوهش یعنی سال­های 1388 تا 1392 استفاده‌شده است.

سپس با استفاده از داده‌های پانل و روش پانل دیتا[1] و روش‌های مناسب اقتصادسنجي به تبيين، تخمين و شبیه‌سازی الگوهاي توضیح‌دهنده رابطه میان شاخص حاكميت شركتي و متغیرهای نشان‌دهنده هزينه سرمايه پرداخته‌شده است.

در اين پژوهش براي برآورد عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه با مقداری تعدیل از مدل تران (2014) استفاده‌شده است. به‌منظور تخمين مدل‌ها با داده­هاي تلفيقي از برنامه رايانه­اي Evewies6 و استاتا استفاده‌­ شده است.

1 Panel Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر اين است که آيا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزينه سرمايه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92