پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر افزایش اقلام تعهدی در هنگام اعلام سود سالیانه بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10- روش آزمون فرضیه‌ها

هدف از آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده‌های نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه می­زنیم بطور قوی تأیید می­شود یا خیر (آذر مومنی،86).

3-10-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (k-s)

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در توزیع­های پیوسته کاربرد دارد و کارایی آن هنگامی که حجم نمونه کوچک است بیشتر از سایر آزمون هه نظیر نکویی برازش2χ است. در آزمون k-s نیازی به طبقه‌بندی کردن اطلاعات نیست؛ بنابراین از تمام اطلاعات موجود استفاده می­شود (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1386). این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح‌شده در مورد توزیع  داده­های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می­گیرد.

H0 : توزیع داده­ها نرمال است

H1 : توزیع داده­ها نرمال نیست

اگر sig آزمون کمتر از 5 درصد باشد فرض H0 رد شده و ادعای نرمال بودن توزیع داده­ها پذیرفته     نمی­شود.

3-10-2- آزمون همبستگی

در مواردی که لازم است دو صفت متغیر از یک جامعه مورد بررسی قرار گیرد مثلاً میزان درآمد و هزینه خانوارها مورد مقایسه قرار گیرد و یا میزان فروش و هزینه تبلیغات مورد بررسی قرار گیرد در چنین شرایطی با جامعه دو بعدی روبرو هستیم. هدف اصلی این است که آیا بین دو صفت x وy رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و آیا می­توان یک مدل ریاضی و یک رابطه رگرسیون ساده خطی بین دو متغیر مذکور پیدا نمود به طوری که با معلوم بودن مقدار متغیر X مقدار y را برآورد نمود؟(همان منبع، 115).

ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می­باشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می­دهد. این ضریب 1+ تا1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می­باشد (مومنی، فعال قیومی،1387). در حالت کلی آزمون همبستگی دارای دو هدف عمده زیر است:

1-کشف میزان رابطه بین متغیرها    2- تبیین چگونگی رابطه بین متغیرها

3-10-3- ضریب همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس ) را نشان می‌دهد. این ضریب بین 1+ تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می­باشد. در این تحقیق برای تعیین ضریب همبستگی بین داده­های کمی از ضریب همبستگی پیرسون (r) و اسپیرمن (rs) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون روش پارامتری است و برای داده­هایی با توزیع نرمال یا تعداد      داده‌های زیاد استفاده می­شود. در صورتی که تعداد داده­ها کم و فرض نرمال بودن داده­ها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری استفاده می­شود که مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه داده­ها محاسبه می­شود. از سوی دیگر برای متغیرهای با مقیاس اسمی و رتبه‌ای به جای استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نامیده می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

  1. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  2. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟
  3. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  4. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟
  5. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  6. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *