پایان نامه ارشد حسابداری تاثیر حاکمیت شرکتی برهزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

پایان نامه ها - رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-4- محدودیت های محقق

محدودیتها ، موانع ومشکلاتی است که درمراحل مختلف تحقیق در راه اجرای تحقیق، بالقوه وجود داشته یا بالفعل ایجاد شده اند. برخی ازموانع ومحدودیتهای تحقیق عبارتنداز:

1- مهمترین محدودیت در این تحقیق عدم ابراز تمامی شرکت ها در خصوص رقم دقیق هزینه های حسابرسی و حق الزحمه حسابرس است.

2- تحقیقات صورت گرفته کارایی بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند(عدم کارایی بورس). این امر را تا حد زیادی تئوری های موجود در خصوص حاکمیت شرکتی و تاثیر این نظام راهبردی در شرکتها بر مسایل پیرامونی شرکتها را مانند هزینه های حسابرسی خدشه دارمی کند واز این رو اتکای نتایج حاصل از مدل تحقیق حاضرکه با تئوری بیان شده توسط سیمونیک درارتباطند، می کاهد.

3- نرخ تورم درکشور ما دو رقمی بوده ودرعین حال استانداردهایی برای تعدیل صورتهای مالی تاریخی شرکتها وجود ندارد. تورم بالا و پیامدهای احتمالی آن بر اطلاعات مالی، می تواند نتایج تحقیقاتی که براین اطلاعات متکی بوده را خدشه دارکند .

4- با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای بورسی از لحاظ دسترسی به اطلاعات وسایر محدودیتهای نمونه گیری، تسری دادن نتایج به سایرشرکت ها بایستی با احتیاط صورت گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92