پایان نامه ارشد حسابداری تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ها - رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-3- نتیجه گیری

حق الزحمۀ حسابرسی، از زمان تحقیق اولیۀ Simunic (1980)، موضوع تحقیقِ بسیاری از مطالعات حسابرسی بوده است.  Simunic (1980) بیان میکند که حق الزحمۀ حسابرسی با در معرض زیان قرار گرفتن حسابرسی شونده، نسبت تقسیم زیان بین مؤسسۀ حسابرسی و حسابرسی شونده، و تابع تولید و ویژگی های مؤسسۀ حسابرسی تعیین میشود. وی با ارائه شواهد تجربی، نشان میدهد که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده عامل اصلی تاثیر گذار بر حق الزحمۀ حسابرسی میباشد، هر چند عوامل دیگری مانند تعداد شرکتهای فرعیِ ادغام شده که در صورتحساب های مالی مؤسسۀ حسابرسی شونده درج شده اند، تعداد صنایعی که در آنها شرکت حسابرسی شونده فعالیت میکند، نسبت دارایی های مؤسسۀ حسابرسی شونده در خارج به جمع کل داراییهای پایان دوره، نسبت دریافتی ها به کل داراییها در پایان دوره، نسبت  موجودی به  کل داراییها در پایان دوره، و اینکه آیا شرکت حسابرسی شونده، در اکثر مدت سه سال اخیر، ضرر و زیان متحمل شده است یا نظر متمایل به واجد شرایط را کسب کرده است یا خیر؟، نیزبه طور معنا داری تاثیر گذارند. Simunic، به این نکته دست می یابد که نسبت درآمد خالص به دارایی کل در پایان دوره، دورۀ تصدی حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی تاثیری برحق الزحمه های حسابرسی ندارند.  Francis  (1984)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ Simunic، بررسی میکند، و او نیز درمی یابد که میزان دارایی های شرکتهای پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری میباشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف Simunic (1980)، Francis در می یابد که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. Francis و Stokes (1986)، 96 شرکت از بزرگترین و 96 شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀ مدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مطالعه میکنند، و در می یابند که قیمت گذاری بالای 8 big برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمیشود. Gul (2001) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را می توان صرفا” به عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.

با توجه به اینکه نظام راهبری در شرکت های ایران پیچیده و موارد خاص خود را دارد (مانند دخالت دولت در انتخاب هیات مدیره و تاثیر نخبگان سیاسی در حاکمیت شرکتی) و عدم ابراز هزینه ها و علی الخصوص هزینه های حسابرسی باعث گردیده است که نتایج بدست آمده در تحقیق پیش رو با مبانی نظری و تحقیقات مشابه در کشورهای پیشرفته، کاملا همسو نباشد. لازم به ذکر است که در تحقیقات سیمونیک 1980 که در بورس اوراق بهادار آمریکا صورت گرفته بود، تاثیر مثبت سهامدارن نهادی را بر هزینه های حسابرسی نشان داده بود. همچنین در تحقیقی که در بورس چین صورت گرفته است رابطه منفی بین استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی نشان داده شده است. در ایران و در اکثر شرکت های بزرگ و علی الخصوص شرکت های که در آن دولت تاثیر گذار است، بعد از انتخابات (مانند انتخابات ریاست جمهوری) حاکمیت شرکت ها دستخوش تسویه حساب سیاسی گردیده و هیات مدیره و به تبع آن مدیر عامل تغییر می یابد. در این میان هزینه های حسابرسی و سایر مسایل از این دست کمتر مورد علاقه مدیران برای مدیریت است. و مسایلی همچون تغییرات در سیستم و تغییر حسابرس بیشتر جلب تــوجه می نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92