پایان نامه ارشد حسابداری درباره دقت پیش بینی و پیش بینی سود توسط مدیران

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیق و تعریف عملیاتی آنها

متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق می­باشند. متغیر چیزی است که می­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً می­تواند ارزش­های عددی متفاوتی را بپذیرد. بنابراین هرچیزی که وجود داشته باشد متغیر است و در واقع ویژگی­هایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا دخل و تصرف می­کند. مهم­ترین و مفیدترین راه برای طبقه­بندی متغیرها، تقسیم­بندی آنهابه دو نوع مستقل و وابسته است. این نوع طبقه­بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه­ای که در مفهومی کردن و طرح­ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است.

3-3-1- متغیر(های) وابسته تحقیق و تعریف عملیاتی

متغیرهای وابسته تحقیق حاضر به ترتیب: افشا، دفعات پیش­بینی و خطای پیش­بینی می­باشد.

Disclose-  افشا (در صورتیکه پیش بینی سالانه از سود آوری توسط مدیریت در موعد مقرر باشد برابر با یک و در غیراینصورت صفر می باشد).

Forecast Frequency – دفعات پیش بینی سود توسط مدیریت در یک سال می باشد.

Forecast Error – خطای پیش بینی . ازقدر مطلق تفاضل سود واقعی و سود پیش بینی شده توسط مدیر در یک سال بر روی قیمت سهام در پایان سال قبل به دست می آید . ودر نهایت حاصل در عدد 100 ضرب می شود.

3-3-2- متغیر مستقل تحقیق و تعریف عملیاتی

متغیر مستقل تحقیق حاضر، توانایی مدیر است.

Ability – (بازده دارایی تعدیل شده توسط صنعت). میانگین هندسی سود عملیاتی برروی جمع دارایی ها طی سه سال گذشته می باشد.

3-3-3- متغیر های کنترل تحقیق و تعریف عملیاتی

متغیرهای کنترل شامل درصد مالکیت نهادی، اندازه، درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، تمرکز فروش، زیان، افزایش درآمد، نوسانات سود، بتای الگوی بازار، انحراف استاندارد از مازاد الگوی بازار و فاصله زمانی بین پیش بینی و اعلان آن به بازار می باشد.

Instown% –  درصد مالکیت نهادی در سال جاری .

مالکیت نهادی، به میزان سهمی از شرکت که به سرمایه گذاران، بانک ها، بیمه ها، صندوق های سرمایه گذاری و سایر واسطه گران مالی تعلق دارد، گفته می شود.

Size –  برابر با لگاریتم فروش

OutsideDir% – درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره در سال جاری.

Sales- Conc – تمرکز فروش . این متغیر با استفاده از شاخص هرفیندال محاسبه می شود. به این ترتیب که ما شرکت ها را بر اساس صنعتی که به آن تعلق می گیرند ، دسته بندی کرده و سپس میزان تمرکز فروش را بر اساس صنعت محاسبه می کنیم. صنایعی که که عدد شاخص در آنها کوچکتر است رقابتی تر و بالعکس صنایعی که شاخص بدست آمده در آنها از همه بزرگتر است، غیر رقابتی یا با رقابت بسیار پایین در نظر گرفته می شوند. صنایع مورد بررسی به قرار زیراست :

خودرو و قطعات، دارو، دستگاه های برقی، سایر کانی های غیر فلزی، سیمان آهک گچ، شیمیایی، غذایی به جز قند و شکر، فلزات اساسی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، کانی های فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات فلزی و منسوجات.

Loss – زیان(اگر سود هر سهم شرکت در سال جاری منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر می باشد).

Increase – افزایش درآمد( اگر سود هر سهم شرکت در سال جاری بزرگتر از سود هر سهم سال قبل یاشد یک است، در غیر اینصورت صفر می باشد).

StdDevEarn – انحراف معیار تغییرات سالانه سود طی سه سال گذشته- برای هر یک از این پنج سال، تغییرات سالانه سود همان سال و دو سال گذشته را در نظر می گیریم. تغییرات سالانه از تفاضل سود سال جاری و سود سال قبل بر روی سود سال قبل حاصل می شود.

Beta – بتای الگوی بازاردر سال گذشته. از کوواریانس بازده واقعی شرکت و بازده بازار بر روی واریانس بازده بازار حاصل می شود.

Resid Var – انحراف معیار با استفاده از الگوی بازار طی سال گذشته. برای هر یک از این پنج سال انحراف معیار تفاضل بازده واقعی از بازده مورد انتظار طی سه سال را محاسبه می کنیم.

Timeliness – به موقع بودن متغیر می باشد . نشان دهنده فاصله زمانی تعداد روزهای بین پیش بینی سود توسط مدیریت و اعلان آن به بازار است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق، بررسی ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به بررسی مطالعاتی که تا کنون در ایران در حوزه ادبیات مربوط به پیش بینی سود انجام گرفته، پژوهشی مطابق تحقیق حاضر صورت نگرفته است.نزدیکترین تحقیقات به بررسی ارتباط بین پیش بینی سود و خطای پیش بینی و یا ارتباط بین پیش بینی سود و قیمت سهام و همچنین دقت پیش بینی سود توسط مدیران پرداخته است. تحقیق حاضر با به کارگیری متغیری تحت عنوان توانایی مدیر، با تحقیقات پیشین متفاوت است و به بررسی ارتباط بین توانایی مدیر و مواردی چون احتمال افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی می پردازد. هدف ویژه این طرح به شرح زیر است:

کمک به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهای ناظر بازار سرمایه، تحلیل گران و…. در ارزیابی سود های پیش بینی شده مدیریت و پی بردن به نقش توانایی مدیر در ارزیابی های صورت گرفته.

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *