پایان نامه ارشد حسابداری درباره هموار سازی سود

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5) نتایج فرضیه تحقیق

بر اساس تجزیه و تحلیل های بعمل آمده در فصل چهارم و پذیرفته شدن فرضیه پژوهش که شرح آماری آن در بخش 1-2-4 آورده شده است می توان بیان کرد که فرضیه این پژوهش در سطح معناداری 95٪  پذیرفته شده است به عبارتی همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. این موضوع بیانگر این مطلب است که شرکتهایی که هموارساز سود بوده اند در مقایسه با شرکتهای غیرهموارساز ارزش افزوده های اقتصادی متفاوتی داشته اند و همچنین در تحلیل آماری فرضیه فرعی مشخص شد که در سطح معناداری مذکورارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز  به طور معناداری نیز کمتر است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل های آماری فرضیه فرعی تحقیق می توان استنباط کرد که در شرکتهایی که به نوعی مدیریت شرکت، سود حسابداری را دستکاری می کند بر معیار ارزیابی عملکرد نتوانسته است تاثیر زیادی بگذارد. به نوعی می توان نتیجه گرفت که در شرکتهایی که هموارساز سود بوده اند به نوعی سعی در پنهان کردن نواقص و ضعفهای خود در پوشش هموارسازی سود بوده اند، اما این رویکرد نتوانسته است ضعفهای موجود را به طور کامل از بین ببرد و این ضعفها و نواقص در معیار ارزیابی عملکرد شرکت که در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی بوده است، نمایان شده است. این نتیجه که ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموارساز سود از شرکتهای غیرهموارساز سود کمتر است به طریقی بیانگر قدرت بالای این معیار در ارزیابی عملکرد شرکتها بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

بدیهی است سرمایه گذاری زمانی می تواند به صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد. برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در بورس، دو نکته حائز اهمیت است:

اول این که از طریق اعمال سیاست های ثبات اقتصادی نوسانهای و تکانهای اقتصادی کاهش یابد و بدین ترتیب، سرمایه گذاران بتوانند در یک فضای نسبتاً امن اقتصادی و بدون نگرانی از تکانهای شدید غیر قایل انتظار، اقدام به سرمایه گذاری کنند.

دوم آنکه وضعیتی فراهم شود که دستیابی به اطلاعات وتحلیل آن برای تمام سرمایه گذاران به آسانی امکان پذیر باشد (مولايي نژاد،3،88،53)1.در اين ميان شفافيت اطلاعات حسابداري و ارائه منصفانه آنها از مهمترين ويژگي هاي كيفي اطلاعات تهيه شده حسابداري مي باشد. هدف عمده اين پژوهش اين است كه آيا تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی EVA نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ در حقيقت دستكاري مديريت در سود حسابداري (هموارسازي سود) چه اثراتي مي تواند در شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد داشته باشد.

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92